Lélekkel keresztel. Igen. A harmadik korszak ez. Az önző Hernyó, tehát a Megfelelés korszakának végén az Atyával találta magát az ember szembe, szó szerint és szükségszerűen, a befordult Báb, tehát az Önközpontúság korszak témája a Fiú felfedezése, aminek aztán a Pillangó születése, tehát a világ elé kilépés, az önfelvállalás vet véget, mikor magam a Dolgomnak végre megadom, ami más fogalmakkal: a Lélek keresztsége. Megengedni, minden pillanatban megengedni a nagyobbat, megadni magam neki. EZ a lélekkel keresztelés, annak befogadása, a Lélek önkéntes keresztsége tehát, ami mindannyiunkra vár, annak behívása és beköltözése, pontosabban nem is, hiszen mindig is jelen volt, csak Hallani és Hallgatni kezd az ember ilyenkor valóban el.

Nagyon más mint a vízkeresztség.

Két nagy korszakhatározó ez, állomások, amiken átmegyünk. A víz keresztsége, amikor magammal a bűneimmel, tehát a kiszakadtságommal találom magam szemben, mikor befelé, a megadás útján elindulok, önmagam felé, de még egó megoldom alapon, tehát ön-törvényűen, tehát Renden és Hierarchián kívül, mert SAJÁT gondolatok és tervek és vágyak mentén, ezo-tér, amit aztán a Lélek keresztsége zár le, vet a magánynak véget, a totális megadás, ami a Báb és a Pillangó közötti átmenet, mikor a Helyemet végül/re elfoglalom. Magammal szembesülök a Bábban, és a Dolgomnak, tehát a Rendnek, tehát Istennek, tehát a bár irracionális, de meg kell tegyem, EZT kell tegyem, mert Itt és Most EZ Időszerű – az Önátadásnak adom meg magam. Korszakhatárok. Harmadik a halál keresztsége, ami a tanulságok levonása. Majd. De az még odébb van.

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!” Mk 1,7-11

Foglalkoztat Isten, mint szerintem minden egészséges embert, és ezért kezdtem immár erről is írni. Indító írás: Isten, Ember, Kapcsolat – folytatás napról napra, Tagoknak. Áttekintés pedig Az Én Útja könyvben.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!