Elgondolkodtató számomra ez a mondat. Mert közvetlen ok okozati összefüggést jelent, amit persze érthetünk úgy, hogy nem voltak rá érdemesek, de az érzésem ehelyett, hogy a hitük nélkül nem ment. Az Ő hitük, a rászorulók, az esendők, a bénák hite nélkül. Csudába is. Hiszel-e? Én sokszor nem. Gyakori, hogy vágyom, de nem hiszek, és soha nem is teljesül. Amikor így vagyok. Tudom, hogy nem fog. Teszek érte, erőlködöm akár, de közben TUDOM, hogy nem fog. Általában mert nem érdemlem meg. Mármint így érzem. És ezért nem. Hmm. A legtöbb, amit egymásnak adhatunk a Hit, éreztetni a másikkal, hogy érdemes, jó, elég, TEDD tehát, ma is, holnap és holnapután, minél többekkel, éreztesd velük!

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Mt 13,54-58

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!