Van-e Rend? Nagy betűvel. Olyan igazi, meghaladhatatlan, abszolút Rend van-e, hogyan megismerhető, ha igen, és milyen a viszonya az emberi törvényekkel? Ősi dilemma ez, pontosabban ősi jellegzetessége az emberi útnak ez a korszak, aminek e kérdésfelvetés jellemzője. Aztán valahogy az ember továbblép. Pontosabban billen. Megfigyelésem, hogy tapasztalatok által billenünk tovább. Gyűlnek. Egyre több, sok, míg végül egy nap a kérdés eloszlik, a gondolat a tapasztalatok össztüzében, mint felhő a nap sugarai között. Eloszlik, és az élmény marad. Tudása annak, hogy Rend Van. Eleinte még ezután is bizonytalankodunk olykor, racionális gondolatok, belső vita, míg aztán az ember a rációt egy nap átfordítja, a nézőpont megváltozik, s immár a Rend szolgálatban feszül. Törvények vs Rend, a báb korszak megosztottságának vetülete ez is, amiből a továbblépés, a pillangó születése szükségszerűen a Renddel való összhang elmélyülése, az abban rám váró Hely elfoglalása, tehát a funkcióm szerinti Hasznosulás. Egy ideig választásnak tűnik, Rend vagy törvények, soká hittem, hogy döntenem kell tudni. Pedig nem. Rend Van, a törvények pedig “csak” leképeződések, az emberi értés pillanatnyi állapota szerinti közösségi konszenzus. Most az. Holnap talán már nem. Nagyon fontos ez, hogy a Rend örök, de a törvények változnak, mert az emberek változnak, meg KELL tudni engedi ezt, a változást, sőt tevőlegesen változtatni olykor, mert csakis így Haladunk az emberi Úton.

Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó, aki Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai közül egyesek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a farizeusok és általában a zsidók, hacsak kezüket gyakran nem mossák, nem esznek, követve a régiek hagyományait. Ha a piacról jönnek, nem esznek, amíg meg nem fürdenek; és sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak mosását. Megkérdezték tehát őt a farizeusok és írástudók: ,,Miért nem élnek tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért esznek kenyeret közönséges kézzel?’’ Ő ezt felelte nekik: ,,Helyesen jövendölt rólatok Izajás, képmutatók, amint írva van: ,,Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak”. Mert Isten parancsát elhagyva az emberek hagyományait tartjátok, a korsók és poharak mosását, és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.’’ Majd így folytatta: ,,Szépen kijátsszátok Isten parancsolatát, hogy a magatok hagyományait megtartsátok. Mózes ugyanis azt mondta: ,,Tiszteld atyádat és anyádat”; és: ,,Aki atyját vagy anyját gyalázza, haljon meg”. Ti pedig azt mondjátok: ,,Ha az ember azt mondja apjának vagy anyjának: korbán, azaz fogadalmi ajándék az, ami tőlem neked járna”, azontúl már nem engeditek, hogy valamit tegyen az apjáért vagy anyjáért, s így érvénytelenítitek Isten szavát a ti hagyományotok kedvéért, melyet csináltatok; és sok más effélét cselekszetek.’’

Mk 7,1-13

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!