Okos, mint a kígyó, és szelíd, mint a galamb. Hmm. Megy? Nekem folyamatosan kihívás, és bár logikus volna kerülni a helyzeteket, ahol ezekre valóban szükségem van – mert ugyan már, és nem méltó – de másrészt mégsem helyes, hanem igenis akkor éljük az életet jól, ha folyamatosan szükségünk van a szelídségre és az okosságra is. Mert a világgal máshogy nem tudok kapcsolódni. Másképp mondva: ha nincsen ezekre szükségem, akkor elkerülöm a kihívásokat, tehát nem kapcsolódom eléggé, nem élek igazán. Amiben egy ideig a szelídség a lecke, az út első fele szól erről, majd megértjük, belejövünk, és az okosság válik azzá. Miután a szelídség már megy. Miután egy ideig csak a szelídség megy… Lenyűgözően érdekes ez. Hogy átmenetileg mennyire valóban elég az egyik, mennyire nagyon reálisan képzeljük azt, hogy az egyikben mesteri fokra jutva majd működik már az élet. De nem. Az élet egyensúly. Az okosság magában arrogancia, sőt diktatúra, ahol az ember mindenkit maga alá és mögé utasít, míg a szelídség magában szerzetesi élet, totális magány, mert okosság nélkül rendszer nem épül, okosság nélkül közösség nem lehet. Mindkettő kell. A hernyó diktatúrája és báb magánya után a pillangó egyensúlya. Kell. Miután a hernyó az okosság, a báb a szelídség maximumának tapasztalása. Volt. A pillangó két szárnyaként mindkettő kell – nem megy, nem fog menni, amíg az ember ahhoz ragaszkodik, hogy de nekem az egyik magában is elég. Nem lesz. Csak mondom. Boldog, kiegyensúlyozott, derűs, nyugodt és egészséges élet valóban lehetséges, viszont szelídség ÉS okosság is kell a repüléshez.

*

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Mt 10,16-23

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!