Akkor most feltámadásról. Sőt. Megtérésről, ami az ítélet alapja. A tanítás értelmében az ítéletkor, az ítéletre, az ítélet által támad az ember fel, ami után ugye még a konkoly sorsára is juthat, tehát egyáltalán nem biztos, hanem a megtérésen múlik az örök élet. Node az mi? Ninive megtért. Mit jelent? Az Egy Igaz Akarattal való összhangba kerülés, annak magamat megadni a megtérés jelentése számomra, tehát semmiféle rítuson, tömegek ujjongásán nem múlik, hanem belső folyamat, belső érés eredménye, amin jó eséllyel átmentél már, ha ezt olvasod, de minimum nagyon közel vagy hozzá, különben zsigerileg taszítanának az itt használt fogalmak. Az ítélet pedig ezen múlik. Hogy a magam feje vagy a nagyobb Akarat szerint élem az életem, utóbbi Helyet is automatikusan jelent, Férfit, Közösséget és Szolgálatot, amikről évek óta írok, valódi férfi-nő egység ugyanis csakis az Egy Akarattal összhangban lehetséges. Fontos ez nagyon. Hogy tehát a Harcos-Világszép korszak az Isten, Rend, Nagyobb témákkal való megbékélést is szükségszerűen jelenti, mert másképp nincs Hely, nem lehet Igaz Szolgálat, vissza KELL térjünk a paradicsomba, végül – és másrészt ennek az összhangnak automatikus eredménye egyebek között a majdani kedvező ítélet, tehát a feltámadás, az együtt megkezdett örök élet.

Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: ,,Mester, szeretnénk tőled egy jelet látni.’’ Ő azt válaszolta nekik: ,,A gonosz és parázna nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, csak Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak föltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogják ítélni azt, mert ők megtértek Jónás igehirdetésére; és íme, nagyobb van itt, mint Jónás. Dél királynője föl fog támadni az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogja ítélni azt, mert ő eljött a föld határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt, mint Salamon.

Mt 12,38-42

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!