Péter hazament… egészen elképesztő ez! Szétnézett, elgondolkodott, és hazament!!Te hányszor mentél már haza?

Én több évtizedig nem tettem egyebet, mint hazamentem – és elmerengtem most azon, hogy miért…

Mások véleménye sokat számított, ez biztos. Nem éreztem, hogy a környezetem igazán komolyan vette volna az egészet, hogy bárkit valóban mélyen érintene a dolog, inkább formaság volt csak. Aztán a hírhozók személye is sokat számított. Nem bíztam bennük. Nem értettem őket – az egész életformát nem értettem, amibel élnek – és így nem tűntek igazán hitelesnek.

Tehát hazamentem.

Másképp: maradtam a felszínen, mert az kényelmesebb. Még másképp: maradtam a fejemben, mert az biztonságos.

Az igazi magyarázat ugyanis ez, hogy mindig el tudtam más logikus magyarázatot is képzelni – és nem volt számomra hiteles segítség, ami a fejemből a Hitbe átbillentett volna: magányból kapcsolatba.

Az igzság általában egyszerűbb, mint az egyéb lehetőségek (és összeesküvés elméltek), amiket az emberek a fejükben gyártanak.

Az igazság egyszerű és nagyszerű.

Nos?
Magyarázol vagy hiszel??

… másrészt Péterből nagy apostol lett, igazi kőszikla, miután később eldőlt-megszületett benne a Hit. Azaz NE stresszeld magad! Lemaradni nem lehet.

Áldott Húsvétot!
🤗

*

A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úrjézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” Erre eszükbe jutottak ezek a szavak.
A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más, velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik.
Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament.

Lk 24,1-12

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!