Ott tudod-e hagyni az(oka)t, aki(k)nek nagyon nagy szüksége van Rád az(ok)ért, aki(k)nek látszólag kisebb, de Te tudod, hogy az mégis fontosabb? Alapvető kérdés. Aminek nehézsége, hogy amit el kell hagyni sosincs végleg elromolva, csak tudom, hogy már nem időszerű, tehát lépni belőle muszáj, illetve, hogy a továbblépés iránya általában kevésbé nyilvánvaló, nehezebben elérhető, valószínűtlenebb, hogy értelme van egyáltalán, hiszen azonos idő alatt a régivel mennyit haladhatna az ember, ahhoz képest az új rettentő bizonytalan – nehéz hinni benne. Nos?

Mersz-e működő dolgot selejtezni? Célt akár… 

Hinni magadban, a megérzéseidben, anélkül hogy az erőltetés vagy hiszti vagy megfutamodás lenne. Korunk igazságot szubjektivizáló, testi egészséget abszolútizáló világában különösen fontos ez, hogy igenis a nagyobb jó felé muszáj mindig tovább menni, időnként elhagyva abból, ami pedig működik. Én a KIRÁLYNÉKÉPZŐ-vel vagyok most így (a karácsonyfán felül). Utolsó alkalom következik, mert NEM az én dolgom, hiába szeretik sokan, hiába sikerélmény, hiába lehet jól keresni. Nem ezért jöttem. Kemény. Nagyon kemény ez most. Nekem. Márpedig továbblépni.

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Mk 1,29-39

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!