A mestereket el kell hagyni. Legyőzni vagy csalódni, az igazán nagyokat kivéve. Az igazán nagyok önként félreállnak. Amikor időszerű. Jézus, Lao Ce, Szókratész. A mű beteljesítése a félreállás. Önként. Tér. Az utódoknak. Szellemi utódoknak, biológiához ennek semmi köze. Apa, Tanító, Mester, megölöd, magadban, vagy félreáll, ha erre Te nem vagy képes. Ez a Rend. Másrészt ritka a teljes kör, szeretünk beleragadni. Szabad. Persze. Rendszerek, közösségek, időleges mind, játszóterek, miket bár tévedés tartósnak vélni, de ér, mégis, bármeddig ér maradni. Mindegy. Végül úgyis tovább, s az átlépés egyéni. Rendszerben, konkrét személyt követve nem lehet – hanem csakis az odaadás, a totális megadás útján, aminek fontos és kihagyhatatlan lépése a Közösség, de Van tovább … az Egység … az ugrás magányos, és aki valóban átér annak a közösség többé nem értelmezhető, lehatároltság, se kicsi se nagy, mert onnantól Egység, tehát egymásba ágyazottság Van, Hely a Nagyobban, Rész-Égész viszony, koncentrikus körök, közelebbi és távolabbi kapcsolódások maradnak ugyan, de hierarchia többé nincs. Már. Már nem hierarchia okán teszik az emberek a dolgukat, hanem mert összhangban állnak, tehát fel sem merül, nem is tehetnek mást, ami, Ez, a valóban szabad akarat, az összHangban álló, az Egy, az Enyém, amihez azonban a mestereket is el kell hagyni, és ez nehéz, különösen, hogy gyakran azzal kell előbb szembesülni, hogy akit követek sincs kész … korszakok … az eddig más, mint az itt és most, és nagyszerű, ha magadra ébredni, önmagaddal kapcsolódni, Szépséget, Jóságot, Igazságot felfedezni, élni valaki segít, de Van tovább, mindig …

A Mester a Megadás irányába hat.

Letenni. Mindent. Az összes kincset. Letenni. Amikor ézed, Adni, feltételek nélkül, a totalitást, Aki Vagy. A Mesterek funkciója ez. Lángoló szavú Férfiak, akik messziről hallatszanak, és vonz, és magad sem tudod miért, csak hogy Dolgod van vele … szép ez, nagyon, hogy az Asszonyok Példás Vénei ugyanarról beszélnek, csendesen, de olykor Erő is kell, s a Mester ezt teszi hozzá … Nők pedig azok, akik Látják, valóban, s értik, tehát Követik őket, tetteikben, mert érzik, hogy időszerű, tehát Igaz. Tovább. A nagy ezotériából, vallásból, mindegy, tovább KELL lépni, megadásba, át, minden kincset konkrét férfi lába elé. Le. Tenni. … Ismétlem, mert fontos … NEM ÜGY, NEM ESZME, NEM PROJEKT, NEM KÖZÖSSÉG, NEM VILÁGMEGVÁLTÁS, HANEM KONKRÉT FÉRFI LÁBA ELÉ … LE … MINDEN KINCSET … TENNI … a Mesterek funkciója ebben segíteni, ezért szólnak ma nőkhöz, mert mindenek alapja a Család,

mindenek kulcsa a Nő,

odaadás, megadás, időszerű, a legidőszerűbb, ma, a Férfi-Nő szerepeket rendberakni, ezért, s ehhez a Mesterek is. Tenni, amit mondd. Tenni kell. Szó szerint, még ha nem is érted, sőt, akkor leginkább. Odabízni, aztán elhagyni, mihamarabb … a Vágyat azonosítani felé, vállalni, ha van, szembenézni, akár tapasztalni, csalódni és tovább, egy Konkrét Férfi felé … nem könnyű … a Mester csapdája, hogy ért, Lát, és mindenki erre vágyik, de a Rend, hogy a Nő érti a Férfit, Egység csak akkor lehet, a Mester ereje, hogy ért, ami Vonzó, Rólad beszél, könnyű konkrét Táncnak tévedni, de más a dolga, csak katalizál, funkciója ez, Szép, Erős és Büszke, mint a Sas, hogy meghalld, hogy figyelj rá, de se vagyona, se fészke, menedéke apró szentély, s folyton változik, az is, Hegyek tetején, Istenekkel, magával, Istennel perlekedik, keveseknek, Hozzá illőnek való … Hagyd hát … Tapasztalni bár lehetőség, talán, de sosem marad, csak előkép, tartósan legfeljebb papnőkkel kapcsolódik, mitikus hatalmakkal, akiknek Létét maga is köszönheti, más élet, nagyon, más világ, ahol magaslati a levegő, ritka, lassú, koncentrált az idő, minden mozdulatnak, a legapróbb rezdülésnek is jelentősége, Van, s ő látja, tanulja ezt, megszokta, függi, rövid órákra tán lejön, aztán azt sem, csak enni, aludni, de lenn élni már nem képes, kevesek bírják ezt, hogy Lát, később Hall, hogy az Igazat Zengi, hegyek és völgyek fölött, mert Dolga … Lásd ezt, Értsd, Érezz bele, Kereszt ez, is, az övé, és most, hogy Látod, Menj, Hallgass rá és Menj, Tovább … a nők nagy részének konkrét Férfi az Útja, Megadás, Oda, amint a lélekben Vén Nők már teszik is, ezt, későbbi generációknak Példa, csodaszép, hogy és ahogy, Mesterek vannak, de mégsem, csak impulzusok, nem marad, nem maradhat, csak Lendít, majd félreáll, Teret nyit … akinek ellentéte, tehát kiegészítője a fonó, Nők egymás közt, megértés, ami Marad, Lágyság, befogadás, irány tehát a fonó, szép nyugodtan, a Férfi Mesterek sziklákon, távol, a Nők Vénei a fonóban, közvetlenül hozzáférhetők, ha pedig Papnő szeretnél lenni, akkor bordélyházban a Helyed, mint előszoba, mert a Papnő a valóban mindent, mint bármely Nő, de ő bárkinek Adja, s így, sok tapasztalás után, igen, így nevel végül Mestereket.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!