Királynak érzed magad? Remek. Mosol-e lábakat?

Hogy karácsony a születés, tehát a szeretet, tehát Isten, és húsvét az áldozat, tehát a részvétel, tehát az ember ünnepe, sokat esett már szó róla – nagycsütörtök a kapcsolódás helyes módját mutatja minden másnál tisztábban meg: nagycsütörtök a vezetés, tehát a szolgálat, tehát a közösség ünnepe. Az király, aki lábakat mos. Ennyi. Vezető, aki ott van a csapatnak, mindig és bármiben, Nő, aki támasztja a Férfit, bármikor és mindenben. Sikeres, egészséges, boldog az ember másképp nem lehet, mint hogy mossa mások lábait, akár azok ellenkezése ellenére is. Teszed? Gondoltam. Akkor méltán vagy magányos, méltán vagy sikertelen, méltán szenvedsz… és azonnal enyhül majd a hiány Benned és a feszülés a világban körülötted, amint kapcsolódni így kezdesz. Ugyanis valóban úgy van, hogy „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám”. Elképesztően fontos ez, hogy tehát NEM az azonos szemmagasság működik. Hanem az egymáshoz helyett egymás ALÁ kell hajoljunk, egó és pózolás helyett szelídségben, alázatban, emberségben KELL nagyot alkoss, a kapcsolódás helyes módja a lábmosás – valódi siker, igazi egészség, tartós boldogság kulcsa, hogy működő kapcsolatod csakis azokkal lesz, akiket megmosol, akik ALÁ helyezkedsz. Amint azt Jézus az egész emberiséggel tette.

*

Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted”. De Péter tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha.” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám”. Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: „Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”

Jn 13,1-15

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!