Világvége. Jön. Igen. Sőt. Megjött. … ! … A világnak, ahogy ismertem, amiben felnőttem, a Világ fogalomnak, tehát a Világ és Én megosztottságának, egymással vívott harcának, a kétarcúságnak: Vége. … BENNEM van vége. … Ez az egész világvége személyes, mindannyiunkban, 7 milliárd ember személyes világvégéje zajlik … ITT és MOST … mely okból a világ sorsán keseregni teljesen felesleges, örülni szabad … nyomás alatt vagyunk, FÁJ, igen, mint bármely születés, de Kegyelemből történik mégis, Rend Van, értünk az Egész, minket szolgál, és JÓ annak, aki átmegy a SZŰK járaton, akiről lekopnak, leszakadnak az idejétmúlt, álbiztonságot szolgáló, repülést ellehetetlenítő, önbecsapó terhek … világvége van … ITT és MOST … belül … egyéni, közösségi, nemzeti, globális szinten, ugyanaz … a megoldás BELÜL születik … mégpedig a DÖNTÉS által … Félek vagy Bízom … EBBŐL jön a változás, nem kívülről, nem mozgalmakból, nem a politikusoktól … a politikusok, sőt, az egész modell megbukott, csak ők még nem Látják … a jövő, a Jelen a Közösségeké … Ügyek köré gyűlünk … élni pedig csak az él, ahol Szép rend, Jó gazdálkodás, és Igaz tanítás integrálódik, újra … megbukott a szétválasztás … a görög demokrácia, a római jog, a francia forradalom … 2000 év után … MOST … vége … mert az ember EGY. … Nem lehet tovább külön kezelni … egyénileg sem, gyógyításban sem, oktatásban sem, társadalmilag sem … Test és Lelek és Szellem. Összetartozik. Egyéni és közösségi szinten is … válság = világvége van … EZ az oka … a külső kényszer, tehát félelem alapú világ vége … Van … a Belső Odaadás, tehát Bizalom alapú világ kezdete … nem szavakban … tettekben … a HOGYANban ÉRkezik az új világ … tehát NEM az eszközök rosszak, a megoldás NEM a helyi pénz, NEM a bio gazdálkodás, NEM a vidéki elvonulás, NEM a közvetlen demokrácia … hanem HOGYAN megváltoztatása – tehát a Bizalom … tehetségem szerint a magam helyén, magamban bízni, és a másikban ugyanúgy, abban ahol Ő áll, ami az Ő tehetsége … mindkettő fontos … magamban ÉS a másikban, hogy tudok-e Bízni … őszinte önfelvállalás és őszinte kapcsolódás … Szeretet … magam önként alárendelve, funkcióm szerint, játékot vezetve ÉS lábakat mosva … ennyi … a Születés Lényege ennyi … Dönts kiben bízol (Hely) ÉS Kapcsolódj tehetséged szerint (Funkció), tehát ADD, amit tudsz, ott, ahol LELKESÍT … ez minden … magam önként alárendelve kapcsolódom, a Közösség pedig így kapcsolódó emberek Egysége … a Bizalom Kora, a Reintegráció Kora, tehát a Közösségek Kora, Az Emberi Közösség Kora ÉRkezik, ami a Kapcsolódás Kora, tehát az Alázat Kora, tehát az Odaadás Kora … Közösség csak így születhet … amíg a szabadságom és autonómiám őrzöm, amíg magam meg nem hajtom nincs, nem lehet Közösség sem … a francia forradalom tévedett … a szabadság-szobrokat le lehet dönteni, nyugodtan, MINDET … az emberiség legnagyobb tévedése … szabadság = önközpontúság = boldogtalanság … valójában senki nem szabad, így nem – magamat önként alárendelve, magam önként adva viszont kapcsolódhatok, Helyet, Funkciót, Értéket, Közösséget, Teret, Boldogságot találhatok … EZ a valóban Szabad Akarat, az Összhangban Álló, a magát megadó … EZ a Bizalom Új Kora … a Nemtudás, a Nemakarás, a Megérzésekre Hallgatás, az Őszinte Önfelvállalás, a Vagyok Új Kora, ami születik, mindenkiben … Köszöntöm Szeretettel … A világnak, tehát a Világ és Én megosztottságának, a kétarcúságnak vége … Vagyok. Én. Végre. : )

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!