JÁTÉK VAGY HÁBORÚ?

A kérdés … az EGY kérdés … ami MINDEN téren kérdés … ami az Egyetlen Kérdés, Ami Kérdés … Játék vagy Háború … mindenki maga dönt … harcolok vagy megadom magam – félek vagy Bízom … az érintettek száma mindegy, hogy az két ember, vagy család, vagy csoport, vagy cég, vagy szervezet, vagy ország, vagy kontinens, mindegy, a Kérdés azonos az Egész Világ számára – és mindenki maga Dönt … én akarom tudni, és partizán/hős/amazon vagyok, és harcolok, és elveszem magamnak – vagy megadom magam, beállok a Rendbe, elfogadom a Szabályokat … EZ a Döntés … a Játék alapja, a Kihívás pedig a Bizalom … mert a Játék megadás, követés … a Játék Tánc, ahol elfogadom, követem a zenét, még ha okoz is néha meglepetéseseket, figyelek, követem, nem akarom átírni – míg a Háború ezzel szemben önérvényesítés … a Háború az ÉN érdekeim és akaratom érvényesítése, bárki és mindenki ellenében.

NINCSEN JÁTÉK SZABÁLYOK NÉLKÜL.

A Játék Világos Közös Rend – a Világos Közös Rend Játék … ami nélkül csak Káosz, Van … ami a Zavar, ami a Sötétség, ami a Tudatlanság, ami a Tapasztalatlanság … eredménye: Háború és Szenvedés … ellentétben a Játékkal, ami Fény, ami Közösség, ami Tapasztalás, ami Iskola … eredménye: Béke és Virágzás … Világos Közös Rend híján káosz van, csak káosz lehet … mert nélküle nem tudom sem, hogy mit játszom, sem, hogy hogyan kapcsolódhatom, sem, hogy kikben bízhatok, mit várhatok … a Játék  feltétele hármas: 1. Világos, tehát egyértelmű, bárki számára érthető, 2. Közös, tehát mindenki által elfogadott, 3. Rend, tehát a Mindenséggel összhangban áll, nem Rend, ami nem.

BIZALMAT CSAK AZ KAPHAT, AKI BÍZIK.

A Játék alapja a Világos Közös Rend, és épp a Keretek, tehát a közös Alapok elfogadása OKÁN lehetséges benne valódi Tér és valódi Bizalom … ki mint vet, úgy arat … a Rend elfogadása a Bizalom aktusa, Bizalom a nálam nagyobban – nem tapasztalhat Bizalmat, aki maga nem Bízik, aki a Rendbe be nem áll … a Bizalom tehát a Játék Kulcsa, a Mélypont, a Megoldás … Bizalom a Játékban, a Zenében, a Rendben … aki maga Bízik, ABBAN Bíznak mások, aki a Rendben benne áll, azzal arányban, amennyire … és így, a Bizalmammal arányban kapok Teret növekedni, gazdagítani, alkotni, színesíteni, HA és AMINT az Alapokat, a Rendet elfogadom, a Tehetségem felvállalom, a Helyem elfoglalom … HA és AMINT Bízom.

ÉN ÉS A KÖZÖSSÉG EGY.

A Játék, tehát a Játszók Közössége mindenkit gazdagít, aki magát a Közösségben éli, aki tehát látja, hogy az Én és a Közösség nem két különálló valami, hanem Egy, aminek a java is Köz-ös, tehát ezt, a Köz-Jót jól felfogott önzésből szolgálom, azért felelősséget vállalok, hiszen annak magam is része és így kedvezményezettje vagyok … a Játékot alapozó Bizalom gyökere az Alázat … jó megadnom magam a Ténynek, hogy nem Kész, hanem Ember vagyok, tehát nem állok minden pillanatban a Fényben, hanem kibillenek időnként, mert így tapasztalok, így tanulok, ezért vagyok itt, és olyankor fontosak és értékesek a Szabályok, a Világos Közös Rend, mert az szembesít, mert emlékeztet, mert visszabillent, mert segít, mert ösztönöz, mert értem Van, sőt … mert Én Vagyok … a Szabályok, a látszólag külső Rend IS … belső.

A ZAVAR RENDJE A HÁBORÚ – AHOL HÁBORÚ, OTT ZAVAR.

A Zavar oka a Világos Közös Rend hiánya, de ez nem jelenti, hogy ne lennének szabályai … vannak, a Világban mindennek, így a Káosznak is Vannak szabályai … sőt, épp a szabályok keveredése a Káosz … ugyanis a Káosz fő jellemzője, egyben oka, hogy a szabályok a Káoszban egyéniek … a Káoszban Közös szabály nincs, vagy van, de nem Világos, vagy az, de nem Rend … a Zavar oka, tehát, hogy mindenki a maga szabályai szerint játszik, vagy a közös szabályok nem érthetők, vagy nincsenek a Mindenséggel összhangban, tehát nem jók … amiből szükségszerűen háború fakad … ezért tehát A ZAVAR RENDJE A HÁBORÚ – és fordítva, AHOL HÁBORÚ, OTT ZAVAR … a Káosz egók és csoportok és erők háborúja, akik ezt nyílt, tehát konfrontatív vagy rejtett, tehát manipulatív stratégiákkal vívják …ugyanezért viszont bármely Háború feloldható Világos Közös Rend által … egyoldalúan … amint bármely fél feladja a saját szabályait, és Világos Közös Rendhez Igazodik.

A JÁTÉKOK HARCA KÖVETKEZIK.

A Kapcsolódás, a Reintegráció Korát éljük … 2013 a Közösségek Éve … egó háborúkban megfáradt egyénekkel, és vállalati háborúkban megfáradt menedzserekkel tele a világ … akik ügyek mentén kezdenek kapcsolódni, születnek épp újjá, megadásukkal arányban, és így kisközösségek formálódnak, és azokból nagyobb közösségek, lassan, a megadással arányban … erecskék, patakok, folyók, folyamok, tartanak … ÖSSZE … de még nem vagyunk a tengernél … még méregetjük egymást … „nehogy már Mi folyjunk Belétek – inkább Ti Belénk” … feszülés van … de egyre kevésbé / már nem sokáig, mert folyamatosan csiszolódik a Világos Közös Rend … alulról, piciben, organikusan, és egyre többen csatlakozunk … a kisközösségek kapcsolódnak … lassú folyamat, de történik … amint a törzsfők elfáradnak, amint megadják magukat, amint Vezetőt választanak … Világos Közös Rend születik … legerősebb ott, ahol a legáltalánosabb, tehát legegyszerűbb, tehát legjobb, legszebb, legigazabb … hogy mi a legjobb-legszebb-legigazabb? … hogy ki dönti el? … egyszerű … amire felfénylik az emberek szeme és szíve, a csendes hang belül, hogy IGEN … AZ a Jó, AZ a Szép, AZ az Igaz … amihez szabad akaratunkkal kapcsolódunk.

AZ INDIVIDUUMOK KORA LEJÁRT.

Ugyanis az individualista nem tud kapcsolódni. Önközpontúságának tévedése a rács, amivel magát a Közösségtől és így a Boldogságtól elválasztja, szabadsága szabadosság … míg bele nem hal … és meg nem adja magát … a játék kulcsa ugyanis ez – a megadás … tehát a Világos Közös Rend elfogadása … a háborút fel KELL adni … nincs addig játék, nem lehet, amíg magam meg nem adom, míg a szabályokat el nem fogadom, a Rendbe be nem állok … az individuumok, a szabadság korának vége … idejétmúlt … értéke, hogy magunkra találtunk, individuumként, képesek vagyunk önállóan dönteni, megszületett az emberi egyéniség – de másrészt a szabadsághoz való ragaszkodás a háborút állandósítja, ahelyett, hogy Összefogást és Együttműködést és Boldogságot alapozna … Közösség az Út … és a Közösségben mindenki felad valamennyit a szabadságából, immár önként, nem idomítva, nem megszokásból, nem mert nem tud mást elképzelni, hanem az individuum szabad döntése … mindenki szolgál tehát, immár örömmel … a vezetők is … a vezetők leginkább.

A KIRÁLYOK KORA KEZDŐDIK.

Király az, aki Istenre közvetlenül támaszkodik, és Vezetők lábát mossa … abszolút szolgálat, radikális, irracionális szankciókkal, amikor kibillen … leírom ezt ide, mert el kell mondjam, de tudom, hogy sokan nem értik, hogy a királyt önkényúrnak hiszik, pedig a legkisebb a mozgástere, abszolút, sőt, egyre jobban kötött, mert a Szép, az Igaz és a Jó, tehát a Világos Közös Rend a Király felelőssége, nem belőle fakad, de ő jeleníti meg, csatornázza, kép-viseli, engedi, folyamatosan csiszolódik, éjjeleit és nappalait ez tölti ki, szó szerint megszállott, alig van más gondolata, mert annyira betölti az Ügy, a Hely, a Funkció, a Küldetés … és semmit nem tehet, ami ezzel nincs összhangban … eszköz, a megnyilvánulás, a megnyilvánítás eszköze … ma sok kis király van a világban, törzsfők … akik közül még majd kiemelkedik néhány, valóságos Király, akik nemzetállamok határaitól független önfenntartó nagy Közösségek vezetői lesznek … azok, ahol a legtisztább a Világos Közös Rend, amihez ezért legtöbben csatlakoznak … folyamok ők … ahova a kisebb erek és patakok, a Vezetők idővel mind csatlakoznak … abszolút kötött pályán, az Óceán felé … ők már nem harcolnak majd, a törzsfők, a helyüket kereső vezetők még igen, a Királyok már nem … a valódi, még születőben lévő Királyok Egy-et értenek … és jól látják, mert Látják, hogy nagy a Világ, sok a vízgyűjtő terület … s bár az Óceánban mind összefutunk majd, ott nem kell többé Irány, de addig: Igen.

A SZÉTVÁLASZTÁS MEGSZŰNIK.

Állam, gazdaság és egyház … szétvált, fokozatosan … görögséggel kezdődött, pecsét a francia forradalom, és most újra össze tart … a világban éledő kisközösségek Egységesednek, újra, csak az Egységesek élnek túl – ahol tehát a Világos Közös Rend egyaránt vonatkozik közösségi szabályokra, megélhetésre és szellemi lelki Irányt is mutat … másrészt elképesztően döbbenetesen nagy az ellenállás … a világban, éppen ezért, a bizalmatlanság okán, de mégis, történik … a közösségek szerveződésének módja megfordult … míg eddig adott, például fix határok között élő emberek földrajzilag meghatározott, valóságosan összezárt közösségei próbáltak maguknak, kínjukban, vezetőt választani, addig most, az internet által elérhető személyes identitás kapcsolódik, szabadon, vezetőkhöz, akik jellemzően magányos hősként indultak, pici hólabdából mások csatlakozása által nőttek sok tapasztalás sok szenvedéséből tanulva lavinává, és nőnek, gyorsulva, egyre tovább, megadásukkal arányban … a korábbi modellben a közösség volt fix, és megkérdőjelezhetetlen – az új modellben a Vezető a középpont, a világító torony, bíró, pap, igazgató és főtulajdonos, Szolga, akinek a fényét az emberek elfogadják és követik, vagy sem … az új Vezetők tehát NEM elmozdíthatók … óriási változás ez … nem elmozdíthatók, hanem elhagyhatók.

A FELELŐSSÉGET VÁLLALNI KELL.

… hatalmas ERŐ, mikor a Lelkesedés és a Kötelesség egybeesik … csinálja, mert kedve van, és amikor nem, akkor csinálja, mert bár nincs épp kedve, de érzi, TUDJA, hogy felelőssége, tehát nagy levegőt vesz és teszi … a Vezetők szülők … nincs ott más, aki helyette elvégezze, tehát teszi … felelősséget vállal … a Vezető ismérve ez, a Felelősség … és mind felelősök vagyunk, Atyák és Anyák, csak a közösségek mérete eltérő … és ez Munka … Munka, amit szeretek és szívvel lélekkel teszek, de néha megtorpanok, mert kibillenek, és olyankor nagylevegő kell hozzá … hogy nekiüljek … harc tehát ez is … az élet Harc, a HARC örök … de többé nem kívül – hanem magammal, a helyem elfogadásáért … viszont nagyon érdekes, hogy nincs különbség az eredményben … tehát halogathatok, hisztizhetek, és megvárhatom, míg mások addig simogatják a fejem, míg kedvem lesz valamihez, napokkal később – vagy nagy levegőt vehetek bármikor a hiszti közepén, és nekiülhetek … az eredmény azonos … ez a megdöbbentő tapasztalatom … mármint azonos akkor, ha a Helyemen vagyok, ha Dolgom az, mit csinálok, ha Nemem és Tehetségem szerinti a Funkcióm.

FÉRFI ÉS NŐ KÜLÖNBÖZIK.

A Férfi Atya, a Nő Anya … közösségi vetületben tehát Vezető és Gondoskodó … NEM LEHET másképp … NEM felcserélhető … a Férfi a Nő útján, Nő a Férfién nem lehet boldog, épp, mert valódi Közösségben, a Világos Közös Rendben másképp nem vehet részt, nem kapcsolódhat … sokat írtam már erről … a Nő Helye egy Férfi oldalán … és pont … lehet más az életében, de minden más hobby … az Ügye, Munkája, Kötelessége, Szolgálata, Alkotása EZ … a Férfi … a Nő egy Férfi lábát keni, a Férfi lábát EGY Nő keni, mégpedig minden vagyonát rá, olaj formájában … másrészt a Férfi Helye egy Csapatban … Tag, majd Vezető … tagként is Vezető, de akkor még csak a családja, tehát a Nő és a gyermek számára, Vezetőként pedig más, utána jövő Férfiak kibontakozását szolgálja … lásd, megint, Jézus … a Férfi TÖBB Férfi, pontosabban várományos Férfi, tehát Ifjú lábát mossa, vízzel, tiszta, tehát Jó, Szép és Igaz vízzel, akikből így Férfi lesz, amikor majd ők mossák újab Ifjak lábát, vízzel, megint csak … EZ a Rend … a Vezető, az Atya, a Tanító Férfi … akinek Nő a támasza … a Nők életében a Férfi Társ vagy Tanító lehet … a kettő össze tart … a fonóban pedig egymást, az öregek a fiatalabbakat, tapasztalatokkal támasztják … EZ a Rend, a Rend EZ … a Játék, a Közösség, a Szolgálat … sőt … a Személyes Küldetésem, Ügyem, Funkcióm, az Üzenet, az Akarat, a PROGRAMOM ez – csak átengedem.

NOS? … JÁTÉK VAGY HÁBORÚ?

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!