Soká nem értettem ezt a nyelveken szólás dolgot. Valódi idegen nyelveknek hittem, hogy erről van szó, míg a legutóbbi időben arra jöttem rá, hogy nem. Az emberek nem csak nemzetek szerint beszélnek nyelveket, hanem az emberek egyéni, személyes nyelveket beszélnek, minden egyes ember, és ami még fontosabb: egyéni, személyes nyelveket értenek. Mindenki a magáét. Állapotuk, tehát “tényeik” és meggyőződéseik, tehát hiedelmeik, tehát világképük szerint. A racionális ateista ember egészen másképp beszél és ért, mint aki ezoterikus tanok követője vagy vallásos. Sőt. Az első halmazon belül is óriási különbségek vannak például a filozófia, pszichoanalízis és empirikus tudományok tanulmányozói között. És ezeken belül: a hegeli, kanti, tomista filozófia is eltérő módon beszél és ért. Lenyűgözően döbbenetes ez az utóbbi években, hogy ugyanazt másképp kell mondani, aszerint, hogy kikhez szólok – hogy milyen egészen elképesztően nehéz széles közönséghez úgy beszélni, hogy ahhoz sokan tudjanak kapcsolódni, hogy azt sokan értsék. Példabeszéd a legjobb mód, de még a képekből sincs univerzális. A mag olykor útfélre esik. Az útfél a magot nem fogja érteni, mert az útfél számára a mag alkalmatlan nyelv, mert az útfél nyelve az ütvefúró, de aki a talajhoz beszél épp és a magok nyelvén szól, az ezt a két nagyon eltérő nyelvet nem fogja tudni egyidőben alkalmazni… még Jézus is lepereg sokakról. Pedig négyszemközt bizonyosan tudna Hozzád szólni, négyszemközt bizonyosan értenéd.

A legnagyobb művészet úgy szólni, hogy azt sokan értsék.

No és EZ a lélek ajándéka. A lélek ajándéka, hogy nyelveken tudsz beszélni, egyszerűbben mondva: a lélek ajándéka, hogy szót tudsz érteni, mert mindenkihez a maga nyelvén vagy képes szólni. Szót érteni a kapcsolat magasfoka. Mert nem csak a másik emberrel kell hozzá helyes kapcsolatban állni, hanem a mondanivalóval is. Szerelem lekesít, “be vagy kapcsolva”, megvan, amit át akarsz adni, mert időszerű, tudod és érzed, de közben elképesztő szeretettel figyelsz is, hogy alkalmasan tudd mondani. Így lehet nyelveken beszéli. Hogy mindenkihez a maga nyelvén szólsz – vagy amikor sokaknak mondod, akkor a közös alapra, a köz-érthető témákra szorítkozol csak.

Az érkezett meg, aki beszél nyelveket, aki a Helyén van nyelveken kezd szólni.

Mert az ember mikor a helyére érkezik, ott fontosat talál, amit át kell másoknak adjon a helyes emberi működéssel és az élet értelmével kapcsolatban. És akkor meg kell szólalni. A hétköznapok, a helyes életvitel, a feladat része: kötelesség. Szólni. Kényszerítően szükségessé válik, mert az ember korábbi saját hiedelmeire ismer, és együttérez, és meg akar másokat óvni. Tehát kiáll, emeli karjait, beszélni kezd. Arról, ami fontos, amit meg kell osszak, hogy minél többen értsék – nem találta valóban meg a helyét, aki olykor nem “prédikál”. Fontos. Ez. Nyelveken KELL szólj, nem holnap, hanem ma, vagy ha nincsen mit átadj, akkor még semmit nem találtál meg. A siker, a közösség, az oly nagyon vágyott egység és egész-ség pedig eredmény. Annak az eredménye hogy TE dolgozol rajta, mert kiállsz, szólsz, magyarázol és lelkesítesz, az “Országot” építed. Nehéz, nehezen érthető gondolatokat KELL tudj érthetően átadni. Ami a Láng…

A Láng valóságosan leszáll, mert a Láng a Te lekesedésed.

A Láng a saját nyelvedbe áll bele, s akkor tűz-nyelved lesz, szó szerint, mert érzed, hogy ott van, Benned és Nálad a szó, kérdés csak, hogy a szádat kinyitod-e, hogy átadd – sőt ez sem kérdés végül, mert muszáj, mert éget. Láng nyelvek szállnak alá, MERT Te végre megfelelő minőségben kapcsolódsz, mert megengeded ezt az által, hogy kinyitod végre a szádat, és az igazságért kiállsz. Amint az ellenállásod legyőzöd szólni is fogsz. Automatikusan. Láng nyelvvel. Valóságosan. A szentek lelkes ereje VAN Benned is meg – lesz ha még nincsen. Mindannyiunkat ez vár, boldog más nem lehet, csak aki “lángokat szór”, végül majd muszáj lesz. Hogy ez a szeretet lángja? Nem. Az imádat, tehát a szerelem lángja az egyedüli valódi Láng. A szeretet pedig okozat. A szeretet a meleg, amit a Láng ad. Az igazság pedig a fény… Nos? A szentlélek, tehát a lélek az ÉN félreállásom általi szentülése lehetőség, ami Téged is vár. Érthetőség a feladat. Nehéz témákért kiállni. Amiért helyes. A Rend Ügynöke Vagy. Egyrészt. Másrészt szólni ne akarj! Az ember automatikusan szólal meg, amikor időszerű, jól teszed ha hallgatsz, ha még nem jött el az időd, ha még nem kényszerítő a beszéd, akkor még nem ismersz elég nagy igazságot. És ez rendben van. Majd fogsz. Onnan tudod majd, hogy nem tudod többé zárva tartani a szádat. Amikor szólni kezdesz, kapcsolódj más szólókhoz!

*

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Jn 20,19-23

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!