Minden emberi sikertelenség, kudarc, betegség és szenvedés egyetlen közös gyökere ez az apró tévedés, hogy készen vagyok, tehát jó, mely okból nekem változnom nem kell. Sosem igaz. Az ember soha nincsen kész, a változás, az élet folyamatos. Nehéz ebben, hogy olykor jól mennek a dolgok. Mert megfeszítem magam, beleállok, itt és most, történik, igen, „kész” vagyok. De nem. Csalóka látszat ez, mert nem készen vagyunk ilyenkor sem, hanem „csak” elegek. És ami ma elég, holnapra többé nem az. Hogy ez igazságtalan? Nem. Hanem már többre vagy képes. Ami tegnap erőfeszítés révén sikerült ma már ujjgyakorlat csak, újabb kihívás ezért időszerű, hogy ismét meghaladd magad. Fejlődni kell. Ami nem növekszik, pusztul, örök törvény ez, üdvözöld hát a lehetőséget – és soha ne gondold, hogy bármire készen vagy! Elég. Talán. Karrier, kapcsolat, egészség kihívásaihoz kész bizonyosan nem vagy, de az talán elég, ha minden erődet megfeszíted. Általában az. Szinte mindig. Az. Amire erődet megfeszítve képes vagy: elég. A kérdés csak, hogy mersz-e belállni, hogy megfeszíted-e… magad.

*

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Mt 20,20-28

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!