Minél nagyobb a szükség valamire vagy valakire, annál nyilvánvalóbb a haszna, tehát annál nyilvánvalóbb a funkciója is. Fontos ez nagyon. A szeretet inverz meghatározása: hogy meg kell, MUSZÁJ az embernek megkeresni azokat, akiknek rá legnagyobb szüksége van, mégpedig abszolút magam miatt is, önzésből, és nem csak mert az Igazi Helyemre csakis így juthatok el, hanem mert a belső bizonytalanságom is csakis így oldódhat. Hogy TAPASZTALOM magam abban, ami dolgom, ami nekem bár magától értetörődő könnyedséggel megy, de másoknak mégsem, hanem nehezen csak, vagy egyáltalán nem. El-ké-pesz-tő élmény ez, amolyan végső megerősítés, ami után az embernek a Dolgában, tehát a kilétében kétsége többé soha nem lehet, legfeljebb műveli magát, mert fejlődni mindig van hova.

Kívánom ezt Neked!

Hogy a fényes napról, ahol nem látszol, ahol csak egy vagy a sok között, a félhomály felé lépni MERJ, mert ott kellesz, ott látszik a fényed, sőt igazán sugározni a továbblépés által, tehát a sötétség, a bizonytalan és félelmetes, a Kocákzatvállalást és Hitet követelő irányába tovább haladva fogsz. Lenyűgözően magasztos élmény. Ez. Amikor a rádszorulók rádismernek. Valamint a Közösség, ami ehhez szükségszerűen érkezik, akikkel Egy a Dolog, Közös az Irány, Baj-Társak, szó szerint, soha nem tapasztalt Szövetség, hihetetlenül elementárisan erős, amikor az ember Teszi a dolgát és mások ebben ráismernek, csatlakoznak. Szükségszerű is. Nincs a helyén, TOVÁBB kell annak lépni, akire még nem ismert a környezete rá. A nagyobb hiány irányába. Ahol többet adhat, jobban hasznosulhat, Férfi Ügyben, Nő Férfiban. Muszáj.

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Mk 3,7-12

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!