Soká nem értettem ezt. Sem. Hogy a keresztelkedés miért olyan fontos. És most megvan. A mai részlet fényében nyilvánvaló, hogy Választás értelemben az. Aki hisz és választ, az üdvözül. Ezt jelenti a keresztség. A felnőtt, lelki és szellemi értelemben immár tudatos ember szabad választását, amivel abszolút nem azt akarom mondani, hogy menj és keresztelkedj meg. Ellenkezőleg. Azt mondom, hogy Válassz! Akiben, amiben Hiszel. Muszáj választani, sőt az eskü is nagyon, nagyon fontos. Lenne. A régi világban nem csak házasságot jelentett. Nők számára igen, de Férfiak esetében hűség, sőt hűbéreskü is létezett, magasztos szent kötelék, amint az leginkább a lovagi, vagy a japán hagyományokból érthető. Válassz tehát, ÉS mondd ki! Fogadj hűséget és engedelmességet. Hmm. Úr nélkül senki az ember. Valóságosan van így, hogy a világ nagy rendjébe csakis konkrét másik emberen keresztül kapcsolódhat az emberiség messze túlnyomó része. Eskü. Engedelmesség. Szolgálat. Ami helyett a mai kor intellektuális csapdában vergődő, rációt elengedni képtelen, jogai várába önbörtönző embere a szabadságnak állít bálványt, és saját nagyszerűsége vélekedésével feltüzelve önimádatot gyakorol. Tévedés. Nem fog menni. Lassan de biztosan verünk szét minden közösséget és értéket, zuhanunk, össztársadalmilag, amit csakis eskük fordíthatnak meg. Eskü Az Út, az eskü felelősségvállalás, magamért és másokért, esküt valóban fogadni csakis az tud, ki maga már esküdött, ESKÜDJ tehát! Nő Férfinak, Férfi Vezetőnek. Örök hűséget. Legszentebb, legkomolyabb szándékkal, ami végül keresztség, igen, merülj alá, de Tettek álta!

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Mk 16,15-20

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!