Nos? Egyszerűnek tűnik a kérdés, de tudom, hogy tudod, hogy nem az. Mert más a hang és a Hang. Érzet szinten más, és biztos vagyok benne, hogy ismered. Hmm? Utóbbi, amikor magad sem érted, de mondod, mert muszáj, fura nagy csend van utána, és bár azon merengsz, hogy helyes volt-e ezt most így, de közben tudod, pontosan Tudod, hogy igen, sőt, többet is, hogy Igaz volt, ami elhangzott. Tudod, ismered, fel is ismered tehát, ha hallod, nekem az élményem ez, hogy automatikusan ismerem fel, gyakorlatilag magamra az ilyen mondatokban. Más kérdés, hogy hallgatok-e rájuk. Egészen más, Bátorság kérdése. Ahogy a ki merem-e mondani őket is. Gyakran tűnik úgy, mintha CSAK az ilyen kommunikációnak lenne értelme, amikor nem is én, vagy mi, de az igazság – fura ez, tudom, de az élmény ez, hogy az Igazság – Beszél, úgy elhallgattatnám néha az embereket. Minden mást. Érdekes ez. Hogy mintha soká valóban néma lettem volna, mintha szinte semmire nem lenne érdemes mindabból emlékezni, amit az évek alatt összehordtam, zaj volt csak, kivéve ritka mondatokat. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. Sokat voltam néma. Önközpontúságom várának börtön termeiben, évtizedeken át. Sőt. Kemény ez. Hogy az idő nagy részében MÉG MINDIG NÉMA VAGYOK, holott már hatalmamban áll a Hangot használva valóban szólni. De én nem. Csak ritkán. Mert a Hang használata MINDIG konfliktust eredményez, és én azt egyáltalán nem mindig vállalom szívesen. Sőt. Kevesekért igen. Tulajdonképpen talán a legnagyobb áldozat amire képes vagyok, ha valakiért igen. Hmm. Kemény ez nagyon. Az Igazság. Hogy Van, hogy kiejthető, hogy mély sebeket okoz, amik nélkül viszont a törés általában nem helyretehető. Nos? Igen. VAN neked is, a kérdés csak, hogy MERED-e használni, ahogy ugyanez számomra is, folyamatosan, önmagam áldozását ebben, hogy Teszem-e… BESZÉLJ! 

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” 

Lk 11,14-23

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!