Félsz? Én is. Picit. Nem nagyon. Félelmetes az Út, a halált megvető bátorság ellenére is, hazugság lenne azt mondjam, hogy nem félek. Hmm. Amikor cselekszem nem, de mikor nem csinálom, mikor ráérek gondolkodni, akkor gyakran. A mai üzenet, hogy nem vagy egyedül. Aki egyszer felvállalja a Valódi Dolgát, többé soha nincs egyedül. El akarták fogni, de féltek a néptől. Érted ezt? Ők is félnek. A Téged ítélni és megkövezni akarók IS félnek, sőt ők jobban, mivel a halált megvető bátorság nekik nem jellemzőjük, így szükségszerűen tud a Te Akaratod érvényesülni, nem esik bántódásod. Nem vagy egyedül. Emberek látják, érzik, Vonzza őket aki és ami Igaz, és kiállnak mellette. A csapat, egyrészt, akik már megérkeztek, akikkel együtt dolgozol, és másrészt ismeretlen, vadidegen emberek is. Bízz ebben, Bennük! Hogy sok a lúd? Igen. De gyávák. A ludak mindig gyávák, és ezért mindig sokkal jobban félnek, tehát hangoskodó ludak között bár, de mégis zavartalanul haladhat és elérheti a Célját az, aki kiállni és Indulni MER, aki Igaz. 

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!” Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta. 

Mt 21,33-43.45-46

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!