Erőszakosnak, megoldást kívülről várónak, saját felelősségével szembe nem nézőnek tűnt számomra a vak koldus, mindig is. Hogy helyette valaki más oldja meg. Hangos, majd méghangosabb szóval kiáltozik, szinte követel, nem értettem Jézus miért teljesíti a kérését mégis, hisztiben én is jó vagyok, nekem miért nem, nem lehet ez Az Út. Nem szerettem ezt a részt. Aztán egy ideje egészen más az érzet. Nem hiszti. Már. Nem annak látom. Hanem a hisztin valóságosan túlról néz rám a végső, a totális feladás képe. Fel adás. Hit. A Hit számomra frissen bontakozó foka, hogy egyedül nem tudom megcsinálni, magamban kevés vagyok, de a Nagyobb, ha a Nagyobbal valós az összhang, akkor mégis megy. BÁRMILYEN téma. Párkapcsolat, egészség, munka, valóságos csodák valóságosan történnek, annak, aki valóban teljes súlyával, teljes bizalmával, teljes nyitottságával áll, tehát Hisz benne. Abban, hogy időszerű, amit vágyik, hogy tehát siker lesz a vállalkozás, a kapcsolat, valódi a gyógyulás. Valóság a Csoda. HA. Tapasztalatom, hogy valóban Hinni csak akkor tudok, ha TUDOM, hogy Jó, ha nem magamért hiszek. Ezt látom. Hogy

ebben is a MIÉRT a lényeg,

tehát a valódi Hithez – és ezzel a Csodához – az önzés kevés, hanem tiszta kell legyen az oknak a nálam nagyobb része. Nem baj a magamért is, de meg KELL legyen a másokért hogyan. Hmm. Meggyőződésem, hogy a koldus sem csak magáért kapta a szeme világát vissza. Fontos ez nagyon. A miért. Sokakat látok módszerről módszerre, csodatevőről csodatevőre járni, de valódi Hit, tehát Igaz Cél nélkül. Márpedig úgy nem működik. Csoda VAN, igazi lehetőség, de csakis a végső nemgondolkozva dőlés, a totális odabízás eredménye lehet, amihez KELL nagyobb cél, minthogy magamért. Dolog, Küldetés, Feladat, amiből a teljes önfeladáshoz szükséges Bátorság táplálkozik, így Valódi a Hit. A talán a Csodához kevés. A megpróbálom is. Hátha alapon nem történnek csodák, csakis a vak, fanatikus, megszállott Hit által. Do or Do Not. Aminek feltétele, igen, a mélypont élménye, a képtelen vagyok magamban megoldani, teljes kilátástalanság tapasztalásnak eredménye a valódi a Kapcsolódás, Dőlés, Fel Adás. Csoda. Kegyelem. Van és érkezik. Amint nem magamért Akarom.

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt Felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!