Sokak számára meglepetés a választás kimenetele – én nem tartozom a csodálkozók közé. Oka ennek, hogy már régebb óta nem szavazópolgárokat látok, hanem egy tudatszintek szerint tisztán elváló halmazokra bomló emberi társadalmat.

Az alábbiak szerintem fontos tények:

1. az emberi tudatszint életesemények feldolgozása által fejlődik
2. tudatszintek alapján eltérő világlátásunk van, ami miatt
3. nem csak nem értjük, de nem is érthetjük egymást
4. tehát alapvető témákban sem tudunk egyetérteni, és
5. a megnemértésből háborúskodás is szükségszerűen következik
6. a szavazói szimpátiát a világkép határozza meg (amit a tudatszint)
7. az emberek a magukéhoz hasonló világképű közegben érzik magukat jól
8. amit a közösségi média tovább torzít (abból kapok többet, ami tetszik), így
9. messze túlzó az elképzelésük arról, hogy mekkora a velünk egyetértők köre
10. tehát a választás nagy csalódást hoz, mert az igazsággal kell szembesülni

A nagy tudatszint korszakok a következők:

A. tudatlan – családi minták és társadalom által meghatározott
B. tudatos – önközpontú és szabad, de “hasonlók” befolyása nagy
C. céltudatos – nagyobb cél szolgálatában találta meg az élete értelmét

A tudatszintek között nem csak árnyalatnyi, hanem alapvető különbségek vannak. A tudatlan ember vak. A tudatos fekete-fehérben lát. A céltudatos színeket is. Egymás megértésének képtelensége – és a párbeszéd lehetetlensége – ebből következik. Az érettebb gondolkodású ember tud a fejletlenebb gondolkodású ember egyszerűbb világlátásához kapcsolódni, tudja őt érteni, tud vele együttérezni, de nem tudja elmagyarázni neki a saját világképét, bárhogy is próbálja, mert az éretlen számára még lehetetlen érteni azt.

A tudatszintekből következő szavazói preferenciák:

A. tudatlan – családi hagyományok + biztonság igény (inkább jobboldali)
B. tudatos – autoritás, elnyomás és tökéletlenség ellen lázad (baloldali)
C. céltudatos – nagyobb cél helyes szolgálatához választ (jobboldali)

Megjegyzések:

Baloldali neveltetés (tudatos közeg, erre irányuló mintakövetés) esetén a tudatlan ember is balra szavaz. Azonban ennek feltétele, hogy legyen előtte követhető példa. Aminek hiányában törzsi-nemzeti-biztonsági szavazóként voksol.

A tudatos tudatszinten is előfordulnak jobboldali szavazók, különösen olyan esetekben, amikor az egyén tudatossága hajnalán jobboldali törzset talál magának beavatási útként és közösségként, így ezzel azonosul.

A szélsőjobb a tudatos felelősségvállalás hárításából születik – “túlhordott tudatlanság” eredménye. Ők a tudatosság áttörését megelőző düh állapotában vannak. (Vagy ilyen közegben élő tudatlan emberek, aki mintát követnek.)

A szélsőbal szavazó a tudatos korszak kezdeti berobbanásából fakadó idealizmus, elvakultság, eufória és öngerjesztő közösségi működés eredménye – “túlzó tudatosság”. Bele lehet ragadni, s így tartós is lehet (ld. öreg hippik).

Személyes tapasztalatom szerint a szavazóképes magyar polgárok tudatszintek szerinti megoszlása nagyjából az alábbi (nagyságrendi becslés):

A. tudatlan – 60-70%
B. tudatos – 25-35%
C. céltudatos – 3-5%

A választások nyomán a baloldali elit és aktivista szavazók vannak leforrázva, akik egyértelműen a tudatos korszakba tartoznak. Nem értik, mi történt. Nem értik, mert nem érthetik, mert túlzottan magukból és “helyes elvekből” az “igazságból” indulnak ki, így nem tudják felfogni, hogy (1) a világot a tudatlan ember nagyon másképp látja (kis eredményeknek is tud örülni személyes anyagi szuverenitás dolgában, így nem érzi magát hátrányos helyzetben, így nem is lázítható, ellenben a biztonsága szavaz), (2) a tudatos világképen túl létezik ennél is fejlettebb világlátás. Tudatos emberek jellemzője saját igazságuk – tehát felsőbbrendűségük (!) – arrogáns tudata, aminek eredménye, hogy a náluk fejlettebb, céltudatos szinten lévő embereket is a tudatlanok közé sorolják.

Hogy mire jó ez az egész?

A kérdés jogos, mert a tudatlan állapotú ember eleve nem olvas ilyen írásokat. A tudatos olvasó pedig állapota fent leírt jellegzetességének megfelelően azonnal hajítja szemétre ezt az elemzést is, hiszen számára nála fejlettebb gondolkodás, az övénél nagyobb igazság nem elképzelhető. Tudom ezt jól. Mert pontosan ezt csináltam, ilyen voltam én is, egy évtizeden át – azonnal verték ki nálam a biztosítékot az autoritás nyomai is, de főleg bármilyen hierarchia, vagy a “nagyobb, és általam nem értett igazság” tétele.

Talán nekem magamnak jó, és csak ennyi. Hogy kiírtam.

És talán segít céltudatos emberekkel kapcsolódjunk, mert a felelősség ezért az egész káoszért végül kizárólag a céltudatos emberek, tehát a vezetők vállán van. Jelentkezz be, keress meg, ha időszerűnek érzed!

Illetve talán egy lehetőséget is mutat.

A liberális oldal, ha nyerni akar, ahhoz a tudatos szintre kell sokkal több szavazónak elérkeznie. Amiben lehet nekik segíteni. És ugyanígy: a konzervatív oldal, ha nyerni akar, akkor a tudatos állapotból a céltudatos szintre továbblépni kell tömegeknek segítsen, különösen, hogy a mai fiatalok között sokkal korábbi és sokkal széleskörűbb már a tudatosságra ébredés, ami azt jelenti, hogy a fiatalabb generációk általában már első szavazóként is liberálisok vagy zöldek, s így a jobboldali szavazók kihalóban vannak.

Érdekes, hogy sehol nem olvastam még ilyesmiről.

Az emberek tudatszintjének változása bár folyamatosan zajlik magától is, de nagyon-nagyon lassan történik, mert megrázó élettapasztalatok és azok valódi feldolgozása kell hozzá. A két feladat, ha ezen valaki gyorsítani akar (1) új élettapasztalathoz segíteni embereket a halogatás önvédelmi mechanizmusát legyőzve (az új mindig komfortzónán kívüli, tehát kockázatos, tehát veszélyes), és (2) valódi feldolgozásban támasztani őket a szégyen önvédelmi mechanizmusát legyőzve, ami által rálátnak magukra, és így integrálni tudják a tapasztalás által fénybe kerülő lélekrészeiket. Mi az Énakadémiában ezt adjuk, ami által a magyarság tudatszintjén dolgozunk. Közszolgálat ez valójában, ami a politikai elit viszonylagos tájékozatlansága okán van ma hozzám hasonló magánszemélyek kezében.

Szívesen fogadunk segítséget.

Különösen, hogy egy új Facebook-verő közösségi oldalt kezdtünk fejleszteni, aminek pontosan a tömegek tudatszintjének emelése a célja az által, hogy anyagilag motiváljuk az embereket, hogy őszinték merjenek lenni, ami által egymást a saját élettapasztalataikkal mentorálva lesznek egyre érettebbek. Humania néven egy új “európai Facebook” fejelsztésébe vágtunk bele, aminek pontosan a minél gyorsabb és minél tömegesebb tudatszint evolúció a célja.

részletek a rendszerről: ITT
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!