Sok a hitet újra megtaláló, annak megőrülő, meggyőződéséért határozottan, akár erőszakosságba csúszó módon kiálló, Krisztust hangosan hirdető embert tapasztalatok magam körül. Szép ez. Örülök. Elfogadom. Sőt csodás Utat kívánok, de lenyűgözően fontos másrészt, hogy Isten országát bizonygatás útján NEM tudjuk egymáshoz közelebb hozni, a térítés meggyőzni próbáló módja NEM működik, sőt, ellenkezést vált leginkább csak ki. Hogy akkor mi igen, hogy mit tehet az ember, ha valódi meggyőződést talált, hogy Isten és az Ország márpedig Van? Szerintem a kegyelem tapasztalása a kulcs. Saját élményként KELL az ember a Nagyobbat tapasztalja, az egyetlen bizonyos mód, amihez az emberek egymásnak bátorságban segíthetnek. Merj arra menni! … Ami sötét és félelmetes, de megmagyarázhatatlan okból Vonz, merj arra menni! Merj arra menni, mert jó lesz Neked, merj arra menni, mert én is mertem, merj arra menni, mert az én életem is ettől változott! … Követni KELL a szavait, és nem hirdetni. Lenyűgözően fontos ez. Hogy szeressük egymást a magyarázás helyett, hogy a győzködés erőszakoskodás csak.

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: „A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.” Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.

Mt 7,21-29

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!