Jobban látod, mint mások? Szuper. BIZTOS vagy benne? Nagyszerű. Akkor most gyakorld azt, hogy NEM érezteted ezt! Egyáltalán ne. Hanem csak legyél ott, vegyél részt, kérdezz jól, ossz meg releváns tapasztalatot, járj szorgos példával elöl, picit olykor feszíts, inspiráló jószándékkal, de NE szembesíts azzal, hogy a másik hülye. Akkor sem, ha az. Ha BIZTOSAN tudod, hogy az. Akkor különösen ne. Az emberség mércéje tényleg nem az, hogy kinek van igaza. Hanem, hogy együtt mire jutunk, hogy ehhez ki mennyit tesz másokhoz hozzá. Egyrészt. Másrészt a működő kapcsolat, csapat, szervezet kulcsa is ez, mely okból saját érdekedből is gyakorold, hogy miattad más NE érezze magát rosszul. Senki. Muszáj ezt gyakorold, mert mindenkinél van bölcsebb. Nálad is. És a bölcsebb felelőssége, hogy a közösség fejlődésről gondoskodjék, eggyel nagyobb képet néz, mint Te. Néz és őrködik. A békén. A fejlődés optimális feltételei fölött. És bizonyosan nem tud soká tartani Téged, bármennyire szeret, bármennyire elismer, bármilyen értékes vagy, ha folyamatos munkát igényel tőle, hogy a csapat lelkét a Te konfliktusos működésed miatt ápolja. El fog engedni. Bármilyen okos vagy. Ha ezt nem fejlődöd meg. NE akarj nyerni, FIGYELJ jobban, EMELJ másokat! Szeretettel és ne karddal. Előrébb jársz, nagyobb vagy? Valóban? Akkor SZOLGÁLATTAL mutasd ezt meg! Azoknál vagyunk tényleg nagyobbak, akiknél kisebbek tudunk lenni. A vezető alul támaszt.

*

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Mt 20,20-28

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!