… világvége ezt is jelenti, nagyon fontos … Jézusból hajlamos voltam soká csak az alamizsnán élő vándor tanítót, az alázatosat, a szelídet látni … és a Királyt nem … a Királyt, aki Hatalommal Szól, és Erővel űzi ki a kufárokat, aki Meghal azokért, akiket Szeret, és Megváltó a Példa által, aki az Isten Fia, és elküldte a Lelket, aki Bennem is Él … a Királyt, aki a Gecsemáné kertben megadta magát az Országának és a Próbának, AZ Akaratnak és a Végső Lépésnek, az Önfelvállalás száz százalékos totalitásának, aminek eredményeként keresztre feszítették … a próba NEM a keresztre feszíttetés volt, az csak okozat – a Próba önmaga felvállalása Volt … hogy kiállt … a zsidó főtanács és Pilátus elé … és nem tagadta meg az Országát, a Királyságát, az Atyját, az Ügyét, a Küldetését, a Funkcióját, Önmagát … szinonim fogalmak … és MINDANNYIUNKNAK VAN … Ügyünk, Küldetésünk, Funkciónk, Országunk … és EZ az új születés, az ÚJ élet, a Világ-ahogy-eddig-ismertük-Vége … amikor kiállunk, és felvállaljuk … egymásba ágyazott Országok a Világ … család, csapat, szervezet, közösség, nemzet, emberség, világ … aminek Középpontja az Én Vagyok, ami Egy, mindannyiunkban … írtam már erről … és hogy egy Ország sem abszolút, egy Király sem az, sőt, MINDEN Király szolgál … amint Jézus is az Atyát – mi is, apró pici egymásba ágyazott országokban … és bele KELL álljunk … a Szolgálatba, az Önfelvállalásba, Funkciónk szerint … ITT AZ IDŐ … Királyokként és Királynőkként … mindenki, a maga helyén … a Királyságunkba.

NAGYON FONTOS EZ MOST … hogy Jézus általunk ismert három éve a a Jézusi Báb volt, tehát a Példája a Báb korszakomnak szól, tehát az életközepi vÁLsághoz TérKép és IrányTű, aminek a végén, tehát az általunk ismert, négy beszámolóban dokumentált útjának végén a Jézusi Pillangó születik meg … aki Úr s Király a Föld felett … elképesztően fontos EZ … hogy a Jézusi három év nem az abszolút életterv, NEM az, amit életem végéig gyakorolnom kell, mint azt én sokáig hittem, nem … hanem az átmenetről szól, a Bábról … hogy tehát VAN tovább … mert a Báb a a Pillangó születésekor meghal, amikor KIÁLLOK és FELVÁLLALOM, Magam, a Királyságom … EZ a Pillangó születése, ami az Én Vagyok, ami a Helyén, tehát Kapcsolatban Álló Ember születése … ki KELL állni, mint Jézus is tette … Felelősséget Vállalni Azokért, Akiket Szeretek … Királyság a Rend.

A KIRÁLYSÁG IS RÉSZE A JÉZUSI PÉLDÁNAK … az Erejével, Hatalmával, Fényével Trónját elfoglaló Királynak immár dolga, felelőssége van … a bábban még nem volt, a bábban bóklászhatunk, de a FELVÁLLALÁS után be KELL álljunk a Rendbe … nagyon-nagyon-NAGYON fontos Jézus halál UTÁNI életét is ész-re-venni … többé nem alamizsnából él, hanem az Országa Ura, életforrásai ennek megfelelők, Mi, Totális a Kapcsolat, hiszen Benne Állunk, akár észrevesszük ezt, akár nem … a PÉLDA ez … mi azonban földi emberként juthatunk a Királyságunkra, és nem kell biológiailag meghaljunk hozzá … Jézus az Egész Emberiség Királya, neki azért kellett, a mi Királyságaink, a mi Ügyeink azonban kisebbek, arrogancia volt azt képzelnem, hogy magam ugyanúgy áldoznom kéne, mint ő tette … tévedés volt, önmagam túlértékelése, sokkal kisebb vagyok … nekem itt, Életemben, MOST kell továbblépnem … a Jézusi életpéldát ebben is követve … a nincstelenségből a Királyságba … kósza vándorból a Felelősségbe … szabad lézengésből a Szolgálatba … élő emberként nekem EZ az Újjászületés … Jónás vagyok … Jónások vagyunk … mehetek máshová, de VIHAR jön, és kidobnak, BELE az érzelmek tengerébe, és az Isteni gondviselés Cetje nyel el, aki igenis elvisz Ninivébe … MINDÉNKIT … de addig nem köp ki, addig nincs megváltás, újjászületés, míg meg nem adom magamat, míg bele nem állok a küldetésembe, TOTÁLISAN … míg fel nem vállalom a királyságomat … mindÉnki … és a király igenis felelősséget vállal, és igenis betakarítja szérűjét, szórólapáttal kezében, szétválasztja a búzát és a pelyvát, tehát vállalja a megkülönböztetést, és csűrbe gyűjti a búzát, és elégeti a pelyvát … a király többé nem széplelkűsködik … nem teheti … a Király Igazságos.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!