A hit tünete a hívás. Hogy merek hívni. Hogy spontán, szinte szándék nélkül hívok, hogy túlígérem, ahova hívok, és ennek ellenére fertőz – mások is elhiszik. Valóságtorzító-mezőként utalnak erre kortárs esetekben. Ami önbeteljesítő. Az ember a valóságot előbb torzítja, majd az, amit a hit szuggesztív ereje által mások fejébe projektálni sikerül valóságként megjelenik. Lehetetlen. De mégis. Józan paraszti ész számára lehetetlen – értsd nagyon pici a valószínűsége –, de hittel mégis lehetséges, mert hittel az ember sokkal többre képes.

A hit bizonyítéka a csoda.

A csoda nem várt eredmény. Napjaink emberének legnagyobb vágya a csoda, mert nem érzi képesnek magát az álmai megvalósítására. Mert nem hisz bennük. Mert sejti, hogy nem helyes a cél, vagy nem érdemes rá. Hmm. Az ember eléri, amit elhisz, de csak nagyon kevesen mernek igazán hinni. Papoktól várjuk a hitet, de csodákra régen is próféták, királyok, vezérek voltak leginkább képesek. Ma vállalkozóknak hívjuk őket. A siker hit eredeménye. A siker csakis hit eredménye, amiben másképp növekedni nem lehet, mint hogy az ember kockázatot vállal.

Amihez autoritás kell.

Indiai guru, hazai nagyvállalkozó, lelkes pap, drogbáró, tévésztár, sikertréner, kócs, terapeuta, szerető vagy szektavezér – akiben hinni tudsz, oda fordulj! Mely mondatban az “akiben” nem pontos. Aki által. Sőt. Akivel… TE tudod, hogy mit akarsz, és oda kell kapcsolódj, amilyen segítséggel maradéktalanul el tudod hinni azt. A csoda kucsa a hit, a hit kulcsa az autoritás. Ha nem megy a csoda, akkor nem tudsz eléggé hinni, tehát helyes segítségért folyamodj. Érdemes kapcsolódni. Olyanhoz, akivel el tudod hinni. Nos? Hagyd a fenébe a múltat! 

*

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.

Mt 4,18-22

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!