Az ősidőkben az emberek tudták Istent, a Rendet, összhangban, egységben álltak, nem is lehetett másképp, kevésbé voltak individuumok … aztán a görögséggel lendült az egyéniség, az öntudat, a logika – miközben megjelent a külső, emberi rend, a római jog, és a belső, az Egyház … évezredeken át kötelező is maradt, kívül s belül, állam és egyház … a francia forradalom óta viszont már nem az … Continue Reading