Hogy a Fiú univerzális, hogy mindannyiunk számára előkép és feladat, szeretjük ezt hinni. De talán mégsem. Talán a férfiak dolga, témája ez, a báb kitérője, tehát a kert nyugalma, a vándorlás és mélyülés után, a Fiút magukban megengedni, az univerzális Én születése, rendelt helyemre, tehetségem szerint beállni, az Akarat szolgálatában a nagyobb Dicsőségért a világhoz annak ellenállása ellenére hozzátenni, megvalósítani, a jó harcot magából áldozva megharcolni, a Férfi Dolga, Alkotása, Kötelessége, Felelőssége, Szolgálata, míg a Nők számára ez “csak” korszakos, mert ők ugyanezen Egy, a Teremtés női oldalát, tehát a Lelket fedezik magukban fokozatosan fel, a krisztusi, tehát kiálló, tehát Amazon kitérő után, visszabillenve, az itt és most időszerűt kép-viselik, valósítják meg, ezzel támasztanak, Mária Magdolna. Így kereszt a kereszt. Irány és Erő, Ügy és Bölcsesség, Legyen és Jelen, Tér és Idő, Férfi és Nő, Fiú és Lélek. Vagyunk. Függő-leges és Víz-szintes. Abszolút eltér, de egymást mégis kiegészíti. Szó szerint. Eggyé, ami felfoghatatlan. Külön, külön is. Lenyűgöző ez. Hogy az egy Isten, az isteni Egység így, pontosan általunk, a mi világban való létünk által IS hármas, ebben, ezen a szinten is megjelenik.

Atya, Fiú, Szentlélek egyenlő Világ és Férfi és Nő.

Ez az élményem. Továbbá, hogy ízelítőt a másik jellegből éppen ezért kapunk. Az út, a beavatás része, férfiaknak a nőies vándor, a Lélek, nőknek a férfias amazon, a Fiú világába és feladatába betekintés, mert fontos a másik minőséget, pólust magamban tapasztalni, részben, hogy megértsem, saját élményem legyen arról, hogy NEM ez vagyok, másrészt, hogy aztán értékelni, Vele, a másikkal valóban kapcsolódni tudjak, és aztán ez, tehát kettőnk kapcsolódása ami a Világhoz is köt, abban elhelyez, ezzel egyidőben. Önkéntes reintegráció. Világ, Férfi, Nő egyenlő Atya, Fiú, Szentlélek. Végül. Meghaladhatatlan szuperaltivuszok, funkcionális végletek, amiből a mi szintünkön érteni annyit tökéletesen elég, hogy jellegében egyik vagy másik vagyok, és hogy a másik kettő közül bármelyikhez csak egyszerre kapcsolódhatom. Így Egy a világ, és így van egy Férfi, egy Én születőben, minden hím egyedben, írtam már erről, most tehát a kiegészítés, és zárás, hogy minden nőben is az egy Lélek bontakozik. Lét és Tett és Hit pedig a funkciónk. Világ és Férfi és Nő, Atya és Fiú és Lélek, Lét és Tett és Hit. Így Egy. Mind. Ez.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!