Neveléssel nem lehet a Hitet átadni, bármit is próbálsz, a gyermek szempontjából vallás lesz legfeljebb csak, a mintái része. Misén ülök, a pap háborgását hallgatom arról, hogy a vallás tantárgy lett. Ami tökéletes így. A minták része, amihez majd megérkezni tudsz. Idővel. Mikor eleget szenvedtél, hogy már ne érteni akard…

A Hit érzelmi kapcsolat.

A szamaritánus hisz. És ezután az eseménysor után a kifosztott ember is bizonyosan Hisz. Tehát megérte. Annyira nagyon szép (kemény) ez, hogy a Hit a mélypont ajándéka, hogy másként, mint a mélyponton Isten kegyelmét egymás szeretetében tapasztalva egészen egyszerűen NEM születik. A Hit ára Fájdalom. Ne akard átadni.

*

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.”
A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette.
Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette.
Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.”
Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

Lk 10,25-37

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!