Ha eléggé megszorítják, minden ember imádkozik, minimum hátha működik alapon, és ez számomra nagyon érdekes. A pont, ahova az ember ilyenkor eljut. Valamint, hogy “működik”-e. Hmm. Saját életemből vett megfigyelésem, hogy minél kevésbé magamért, annál jobban. Valamint, hogy nem igazán a szavakon múlik, sokkal inkább a lelkiállapot, a lelkem állapota fejezi valóságosan a szándékot ki, aminek ereje azzal arányban Van, a Kapcsolódás azzal arányban mély, amennyire Igaz, tehát őszinte tudok lenni, és amennyire képes vagyok az aktuális témát nem csak a saját kis nézőpontomból nézni. Vágyakért felesleges. Mondjuk boldog házasságért. Felesleges. Hatékony házasságért a Feladat szolgálatában talán érdemes, a Feladat tőlem telhető legjobb Szolgálatáért, bármit is jelentsen ez, hogy a Dolgomat jól el tudjam látni, az Akarat megvalósulásáért a Világban, hogy minél kevesebben álljanak ellen, magamat is beleértve, no ezért bizonyosan érdemes. A leghatékonyabb ima, ha abból indulok ki, hogy rajtam egyáltalán nem segíthet. Zuhanó repülőgép jó kép. Úgy imádkozz, mintha zuhannál, mintha Te magad már menthetetlen lennél, úgy,

Imádkozz!

Igen. Tudom, hogy nehéz. A tudomány századait éljük, nehéz a rációt azzal megbékíteni, hogy talán lehet Nagyobb és Tovább az emberi értelem által beláthatón felül is. Isten nem bizonyítható. Soha nem is lesz bizonyítható, a szenvedés tényét kivéve, hogy örök magányra ítéli magát, aki a bizonyítás igényét elengedni képtelen. Van. Véletleneket figyelve és érzetekre hallgatva nyilvánvaló, lásd szorultság idején, még az ateista fejében is feldereng, hogy hátha, és még őt is megnyugtatja, mert, IGEN, az embernek szüksége van a Nagyobbal, a Teremtőjével való párbeszédre. Szüksége van, ÉS ez lehetséges. Isten kívül végtelen, felfoghatatlan és hatalmas, DE bennem is Van, és ezért vele a Kapcsolat valóságosan lehet. Nem kívül. Ritkán papokon keresztül. Hanem Belül. Érzet az alap szint, hogy valami jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, TUDOM, és a párbeszéd következő lépés. Amihez szabad segédeszközöket igénybe venni, kártyát húzni, érmeket dobni, bibliát nyitogatni, másik embert kérdezni, mindegy a mód, szabad, működik, soká csináltam, míg aztán az ember fokozatosan megnyugszik ebben, hogy lehetséges, még ha az ács fia is, bármit gondolnak mások, és akkor

kettesben marad.

Istennel. A bennem lakozó Isten töredékkel. Amint el meri hinni, tehát a segédeszközöket el meri engedni. A valódi, élő kapcsolat Kulcsa: félreállás. JoósIstván az egyetlen valódi akadály, azzal arányban, ahogy az ő okoskodása, tehát önközpontúsága, tehát bizonytalansága, tehát félelme csökken, majd szűnik, érkezem a Nyugalom és Erő, sőt Abszolút Erő birodalmába el. Szó szerint. Nem az enyém, hanem bekapcsolódom. Ilyenkor. Ha Isten velem, ki ellenem – így érthették a régiek, mert valami szavakkal nehezen kifejezhető lenyűgöző véglegessége Van az élménynek. Ami azonban magamért NEM elérhető. Sőt. Mások gyógyulásáért sem. Mármint konkrét személynek való kedvezés céljával: nem. Hanem csakis szolgálat üzemmódban. Isten nem részrehajló és soha nem is lehet, itt érkezünk a tudomány Igazságához vissza, mert igen, objektív, bár nem csak fizikai okai vannak a csapásoknak, amik pusztán ima által nem feloldhatók, hanem viszont, ha mindent, Igaz hittel, a Nagyobbhoz hűen megtesz az ember, ami Hatalmában áll, akkor kaphat erősítést. Csakis akkor. Csakis az. Aki minden tőle telhetőt megtett, MINDEN emberi erejét kimerítette, annak – és csakis Neki – kedveznek olykor a szelek, AMINT elfogadja, és nem befolyásolni Akarja őket. Hmm. Az ima: Munka. A Valódi Munka: Ima. Tedd!

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Mt 13,54-58

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!