Egyszerűen el lehetne a mai részletet azzal “intézni”, hogy mind bénák vagyunk, holott mindannyiunk számára Van hely, küldetés, feladat, és a csendes, szelíd hang mindannyiunkban szól – Kelj fel, és járj! – működni is fog tehát bármelyikünk élete, ha meg meri ezt tenni, ha tehát egyszerűen csak gondolkodás nélkül hallgatni merünk a belső, a Lelkesítő szóra, és fel merünk kelni, és lépni, és lépni, és Lépni kezdünk, félelmekkel végre szembe, Indulva.

Picit haladóbb észrevenni a fogd az ágyadat részt is. Hogy tehát “vidd a mocskodat magaddal”, ami tudom, hogy kemény így, de a lényege ez, hogy az életed elakadtságából fakadó következményeket számold fel, legelőször is rakj rendet, közvetlen azután, hogy felkeltél, tehát mielőtt járni kezdenél, második helyen ez, hogy fogd az ágyadat, tehát ne hagyd itt, vidd magaddal, tedd a helyére vissza, járni csakis ezután fogsz tudni – vicces, hogy általában e nélkül idézzük a szöveget.

Ráadásul nem is a konkrét utasítást szoktuk idézni. Mert abban nem az van, hogy járj. Nem. Hanem hogy menj haza. Aminek része a járás, igen, hogy menj, de másrészt pontos instrukciót tartalmaz arra is, hogy hova menj. Haza. Ember a Helyed a világban foglald el, tehát, funkciód szerint, Férfiként és Nőként, Lelkesedésed mentén, mert csakis ez működik, mindenki más béna marad. Nagyon, nagyon fontos ez. Hogy újra lebénul, aki téves irányban kezd bóklászni.

Negyedik, bár a szövegben előrébb van: a mások hite. Látva hitüket. Nagyon fontos. A béna embert barátai fogták, és elvitték őt a tiszta forráshoz. Hogy ő akarta-e? A lénye legmélyén bizonyosan, a felszínen pedig akár ellen is állhatott, nem tudjuk, és mindegy is, mert nem rajta múlott, hogy eljutott a gyógyulás helyszínére. Fontos ez nagyon. Hogy vesszük-e a fáradtságot. Meghozzuk-e az áldozatot, különösen napjainkban, mikor az emberek messze túlnyomó része béna. Segítünk-e? Nem mondom, hogy akaratuk ellenére, de sokan nem kérik maguktól.

Végül a bűnök megbocsátásáról. Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására! Ez Van. Nagyon, nagyon kemény, de másrészt nagyon megnyugtató is egyben, ha az ember egyszer megérti. A fogalmat és a módot. Hogy tehát 1) Hatalom Van, 2) az Emberfiának Van Hatalma, 3) a bűnök megbocsátása Hatalom dolga.

Ad 1.
A Hatalom természetét fontos értelmezni, hogy nem véletlen erő az univerzumban, hanem központi forrása van, tehát egy középpontból, néven nevezve Istentől és Istenből származik, és a Hatalom Isten. Mivel tehát egy központból származik és mindenekben és mindenkor jelen van, ezért a működésének struktúrája is kell legyen, ami által a központi forrással összefüggésben áll.

Ad 2.
Ha struktúrája van és az egész teremtett világot átjárja, akkor abban nem csak Jézus áll benne, hanem mi is. Tehát Isten és a Hatalom mindenkor Van mindenekben, bennünk is jelen, VISZONT nyilvánvalóan eltérő mértékben vagyunk vele mi összhangban, tudunk ezzel a Hatalommal helyesen élni. Jézus hierarchiákkal jár előttünk. Példa, valódi, itt járt, fontos ez nagyon, érteni, hogy egyazon úton járunk, de mi jóval alatta, szó szerint és konkrétan alatta, tehát neki hódolattal tartozunk, mert valóságosan létezik, és valóságosan Úr s Király a Föld felett – bölcs tehát, ha engedelmeskedünk.

Ad 3.
A bűn tudatlanság. A fent bemutatott Hatalomtól, az Egy Akaratból való átmeneti kiszakadtság, ami a személy pillanatnyi zavarából fakad, hogy a nagyobbal összhangban álló döntés helyett az önközpontút, a magából kiindulót választja. Ez a bűn. Amit megbocsátani Hatalmam azzal arányban Van, ahol a fent bemutatott hierarchiában állok. Csakis akik alattam vannak, akik engem valóságosan követnek, akik az én országomba tartoznak, akik belőlem lettek, csakis fölöttük van hatalmam, fölöttük totális, mert Az Atya, tehát ezáltal az alatta lévő, a közte és köztem sorjázó hierarchiák, az Egységben állók bizalmát élvezem, a Rendben benne így állok, a Hatalmat azzal arányban képviselem, amennyire Vele, tehát a Többiekkel, az Egy Akarattal, az isteni Tervvel összhangban Vagyok. Ez Van. Mármint szellemi és spirituális értelemben, hogy a Vezető fogalmilag Hiererachiában áll, aminek a vége és forrása az Isten, aki az Atya, mely okból tehát nem Vezető, nem lehet az, legfeljebb lázadó csak, bárhányan is követik, aki az Atyát ÉS a köztes szinteket, nem ismeri el, aki nem áll benne a Hierarchiában. Másrészt az az emberiség földi rendje ma nem így működik. Még nem. Majd fog. Odébb van. Sokkal, sokkal odébb.

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?” Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

Mk 2,1-12

Igen. Tudom, hogy kemény. Nekem is az. Élményem, hogy mindez egészen egyszerűen így van, de hogy ez így van, arra nem mindenki van kész, és ezért csak Ti, csak a Tagok – Isten hozott – látják ezen írások végét.

Továbbá ugyanezért, hogy

a) nyugodtan másolj ki és ossz meg részleteket olyanokkal, akiknek szerinted ez szól, hiszen nem pénzkereset a fizetőkapuval a célom, hanem az értők kiszűrése,

b) mától ajándékozni is lehet Előfizetést, Könyvet és Tagságot, ha esetleg szeretnél, bővebben mindezekről itt.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!