NEM VAGYOK VALLÁSOS.

… járok, igen, templomba, mert szeretem a nyugalmat, a békét, a méltóságot, a Tér Erejét ott, és sokat kaptam-kapok így … szertartásokból, tiszta szavú papoktól, igehelyekből, csendből, a mellettem állók kézfogásából … és igen, számomra Boldogság vallásos tartalmú énekeket összhangban éneklelni, és gyakran imádkozom is, és a nagymamám halála óta rózsafüzért tartok a zsebemben, és szeretek keresztek tövénél ülni, és sokat forgatom az Újszövetséget … sőt, a reggeleim egyik legfontosabb része a napi evangélium, olyannyira, hogy az itteni írásokhoz az inspiráció is gyakran abból érkezik, de mégis … NEM vagyok vallásos … nem vagyok vallásos, SEM keresztény … hanem „csak” Vagyok.

Én VAGYOK.

… ember vagyok és nem hívő, hanem HŰ törekszem lenni. … A megvalósításban. … Hű az általam megismert legtisztább, példa által engem személyesen is megváltó, tehát lehetőségeimet, önvalómat, az Én jel-entését korlátlanra tágító tanításhoz … hogy életét adta … magát, másokért … a szeretetért … EZ minden … A Példa … tehát az egyetlen kérdés is ez … nem a rítus, nem a kenyér, hanem a Szeretet … hogy magam tudom-e Adni … hogy EZT tudom-e „cselekedni az emlékezetére” … hogy miképp lehet MINDEN pillanat szeretetteli, tehát Jó és Igaz és Szép … mert lehet … mert Isten valóban Szeretet, a Fiú valóban Testvér, a Lélek valóban Jelen Van … de kizárni, lehatárolni, üdvösséget formákhoz kötni idejétmúlt. … Az EGYház az Egész Emberiség. … tehát:

NEM VAGYOK SPIRITUÁLIS.

… annak ellenére nem, hogy a ji-king, az asztrológia, a numerológia sokszor adott az életemben értékes oreintációt … és egy időben, igen, jártam meditálni … és az elmúlt kilenc év útkeresése során több tízezer oldal ezoterikus irodalmat olvastam, és sokféle előadást és „gurut” felkerestem, de mégsem … nem vagyok spirituális sem … hanem „csak” vagyok. … Én Vagyok. … Ember Vagyok, és nincs mankókra szükségem. … A reggeli, nyugodt merengés meditációs technika nélkül is feltölt, a megérzéseim magukban is épp elég pontosan mutatják, hogy mi épp az időszerű, és napi tapasztalatom, hogy azonnal a Fényben állok, amint nem magamra figyelek … tehát:

NEM VAGYOK ÚTKERESŐ.

… hiszen azonnal RAJTA állok, vagyok, járok, Lépek az Úton, amint nem keresem … amint kicsi én félreállok … amint  megértem, mert megérzem, mert élményem van hozzá, mert tapasztalom, hogy a Teremtő Teljesség, Békéje, Nyugalma, Ereje, Derűje, Akarata és a Jelen állapotának milyensége között, csak pici én állok … hogy az ÉN tévedésem a szenvedéseim oka … az ÉN hibás nézőpontom … mikor ÉN magamat a Forrással összetévesztem … pici én félelmei és vágyai és türelmetlensége és keresése és akarása és ítéletei és kategóriái A Fal, ami a Boldogságtól elválaszt … ideje tehát elengedni. … Minden kategóriát … Minden ítéletet … MINDEN tudásvágyat … ideje Lenni … Én Vagyok … Egyszerűen „csak” Vagyok. … Egy Ember Vagyok. … tehát:

NEM VAGYOK GURU.

… sem guru, sem tanító, sem mester. … Nem vagyok prófetább mint bárki más. … hiszen mindezt Te is tudod, ezért érint erősen meg. Mert ugyanez a Hang Benned Is Szól. … Egy a Hang, Egyetlen a Lélek, Egy Az Isten … Prófeta és apostol vagyok tehát mégis. Mert MIND azok vagyunk. … hiszen mindannyiunkban Szól … hiszen ezt sem pici én írom most, hanem Az Egy Örök Én Vagyok írja általam … pici én mindössze annyit tesz, hogy igyekszem nem akadályozni … ami mindössze abból áll, hogy nem értékelek és itélkezem, miközben irok .. csak átengedem magamon … és mivel csak átengedem, nem is gondolkodom … és mivel nem gondolkodom, így nem is félek épp, hogy Te vagy bárki mit szól majd hozzá …

ÉN Vagyok.

… és bár most én beszélek épp minderről, de mégsem a beszéd a lényeg … a beszéd súlytalan, ha tettek alá nem támasztják … a MEGVALÓSÍTÁS a lényeg … TETTEKBEN kiállni … a mégértések szerint ÉLNI a lényeg. Hűen. Ezen munkálkodni. … Dolgozunk ezen. Az Én Vagyok dolgozik. Mindenkiben. … és igen, bukunk, bukom közben gyakran … de az nem baj … Így tanulunk … csak így … a szándék és törekvés a lényeg … az IRÁNY … a „küzdve küzdj és bízva bízzál” … hogy minden pillanatban megteszem, megtesszük, amit tudunk. Itt vagy másutt. Mindegy. A Szívesseg Közöség szeretettel fogad, ha itt. … Adhatsz, kérhetsz, megoszthatsz magadról, támogathatsz másokat az úton, csoporthoz csatlakozhatsz, indíthatsz újat, ha a Te környékeden nincs, elmondhatod a szívügy álmodat, dolgozhatsz azon, ami lelkesít, amit SZERETSZ csinálni, és így, a tapasztalás által FELFEDEZHETED önmagad … de nem ez a lényeg. Mármint nem a Szívesség Közösség. … Hanem az, hogy megvalósításban legyünk, hogy tovább lépjünk a megértésből a megvalósítás felé. … Bátran. … Félelmekkel szembe. … Egymás kezét fogva. … Közösségben.

A Közösség az Egész Emberiség.

… hiszen MIND Vagyunk. … Egyazon Vagyok vagyunk. … Az Én Vagyok vagyunk. Az Emberfia. Az Élő Isten Fia. … MIND emberek vagyunk … Az Egy Örök Ember darabjai… MIND szüljük tehát eme emberfiát épp. EZ zajlik ma. Ebben szenvedünk. … Szüljük az emberfiát, aki immár nem a test vágyából születik, hanem a Lélektől. … EZ a személyes életszentségünk. Totálisan EGYedi ÉS totálisan Univerzális. EGYszerre.  … A Lélektől születünk épp, Aki, igen, velem-velünk van. … Itt és most, állandóan … a Lélektől, Aki az Egy Lélek, a csendes Hang, a meg- és ráÉRZÉS … a Lélektől, Aki az Atya Akarata és a Fiú Odaadása … minden embereben … mindig … hallom, halljuk … hogy hallgatunk-e a Rá a kérdés … hogy hogyan lesz minden ember élete, az Egy Örök Ember élete a Teremtőnek, sőt Teremtővel zengett Hála Ének, a Tökéletes Szimfónia … Kegyelem és Csoda … Üdvtörténet … tehát Szeretet – Teli.

Én Vagyok.

… és azért osztottam most mindezt itt meg, mert arra jutottam, hogy ki kell mondanom. Ki kell mondanom, mert az Egész Szívesség Közösség erre épül, ezért létezik, ezért így létezik … NEM vallásos és NEM spirituális … hanem Közösség … Közösség, ami tapasztalásra ad lehetőséget … EZ a célja … olyan tapasztalatok szerezhetők itt, amik engem, a világképemet, az életmódomat gyökeresen megváltoztatták … amikről saját tapasztalatból TUDOM, hogy megváltoztatják az embert … adás, bizalom, önfelvállalás, ötletek megosztása, megérzések követése, közös alkotás, csoportmunka, vezetés, szolgálat, mások támogatása – lépések a Félelemmel SZEMBE … Tér gyakorolni … BIZALMAT és SZERETETET … ez a Szívesség Közösség … és azért erről szól, mert ezek olyan tapasztalatok, amiktől én boldogabb és teljesebb lettem … EZÉRT dolgozom rajta … önzésből – és, hogy másoknak is legyen hasonló tapasztalásra Tér … tapasztalás útján életmódt változtatni … és immár ki is mondom ezt  … felelősségem, mert csak így lehet közös az Ég. … Ha jól látszik. … Ha meg is vallom az Eget. … Csak így lehet Közösség. Ha látszik az Alap. A Szellemiség. Ha világos, hogy mihez lehet csatlakozni. … Mégis vallásos vagyok tehát, mégis megvallok.

Hála Istennek!

: )

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!