Olyan mint…

A képes beszéd értéke, hogy nem botránkoztatja meg azt, aki nem érti. Hanem ellenkezőleg: vele marad és gondolkodásra ösztönöz, mert az ember nem szereti, ha valamit nem ért. Különösen, ha mások láthatóan értik, sőt hálásan lelkesednek, hogy ez milyen igaz. Akkor ott valami “titok” van… Amit nekem is fel kell fedeznem. Érdekes ez, hogy míg a határozott állítást határozottan visszautasítja, aki nem képes érteni, sőt indulatos és ellenséges lesz, addig a történetek és képek kitörölhetetlenül beépülnek. Évek távlatában látom ezt embereken. Hogy visszatérnek azzal, hogy ezt vagy azt mondtam neki egyszer, olvasott tőlem, na és most értette meg, és nagyon hálás. Fontos a képes beszédet megtanulni. Nem nekem, de mindenkinek. Mert bár olykor muszáj, mert helyes, mert időszerű az igazság egy magasabb szintjével (komplexebb nézőponttal!) szembesíteni, de az esetek nagy részében pontosan magokat kell csak vetni. Amit mag-ukkal visznek az ember. Mégpedig akaratukon kívül. Nem tudnak nem magukkal vinni, mert kíváncsiak, mi van belül. A magban élet van. Ami egészséges, abban élet – “igazabb”, mert komplexebb világértés – van, és idővel szépen ki is csírázik majd, gyökeret ver, növénnyé sarjad. Ami idő. És az időt a képes beszéd engedi meg. Gyakorold ezt! Gyakorold mások miatt, és mert nagyszerű játék is. Hogy hogyan tudom még egyszerűbben, még érthetőbben, még vonzóbban mondani… a kép a másik ember által már ismert és elfogadott igazsághoz köt egy új, magasabb vonatkoztási szintet. Ez adja az erejét. Hogy az alapot igaznak ismeri, és meg kell értse, fel kell fedezze, hogy a valóság egy komplexebb metszetére ugyanaz hogyan illik. Hogy miért? Mert a képbe csomagolt igazság hívja, mert érzi, hogy van benne az Ő számára valami. Egyrészt. Másrészt teljesen kizárt, hogy Jézus ezt mondta volna: “Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.” Tudom, hogy Benned is berzenkedik legbelül egy érzés, hang, tudása annak, hogy ez kizárt. Fontosnak érzem, rámutatni erre. Fontos a szövegeket magunkon átengedni, és igenis merni a belső békére hallgatni, olykor a betűk ellenében is. Csodás napot!

*

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását: „Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!” Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

Mk 4,1-20

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!