Az ősök tisztelete fontos. Mert az elhunyt elődökkel való kapcsolódás útján a mindenséggel kapcsolódhatunk, tehát minden mással, ami rajtunk kívül a láthatatlan, tapinthatatlan, érthetetlen szférákban van és zajlik. Az ember legjobb erőfeszítése az ősök tisztelete, mert a leg kézzelfoghatóbb, ami által Istenhez, tehát önnön ember léte érthetetlen vonatkozásaihoz is közelebb kerül. Tiszteld az őseidet, ha hosszú és boldog életet akarsz a Földön! Valódi az összefüggés. Az ősei tiszteletére képtelen ember magával, tehát a mindenség rendjével, tehát Istennel sem tud békét találni, boldog élet így ténylegesen lehetetlen. Sőt. Az ősök tisztelete praktikus is. Tisztelet témában növekedni ugyanis az ősök által legegyszerűbb, mert legkézenfekvőbb nem csak, hogy sokat köszönhetek Nekik, de hogy valóságosan léteztek, sőt tökéletlenek voltak, amint én is tökéletlen vagyok. Az ősök tisztelete fontos. Egyének, közösségek és az emberiség szintjén is. Tiszteld, ember, az őseidet!

*

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.”

Jn 5,24-29

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!