Elképzelhető, hogy Jézus aggódott? Én a helyében biztos aggódtam volna, mert a tanítványai alig értették, amit ő nyilvánvalóan pontosan látott. Hmm. Kétezer év távlatában a tanítványok legfontosabb funkciója talán nem is az, hogy értették volna, hanem hogy emlékeztek, és így a jézusi élet, Jézus példája nem veszett feledésbe. Hogy ez arrogáns, és kinek képzelem magam? Igen. Tudom. Már mondtad. A tanítványok funkciója, hogy a lehető legártatlanabb, és ezzel egyidőben legértettlenebb gondolataikat is kimondták, ami által a Mester nem egyszerűen csak nekik, de az utókor számára is megválaszolta a kérdéseket. Nos? Jézus tanítványainak hetvenedik generációja vagy, vagy az Atya fia? Utóbbi esetben most szombaton reggel 10 órára pünkösdi beszélgetésre várlak. Belépés csak tagoknak, és/vagy bőséges reggelivel a kézben.

*

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők– hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

Jn 17,1-11a

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!