Istennek minden lehetséges, mondja a szöveg… másrészt én kevesebbel is beérem, nem akarok mindent, egy eredményes emberi élet nekem tökéletesen elég. Értve ez alatt? Igen, a mennyek országát, tehát a személy túlélését és továbblépését, amiről többször írtam már, hogy szerintem nem a körforgásból kilépve, hanem a a teremtésben a Helyemet elfoglalva, követés által lehetséges. Hmm. Szeretjük az “Istennek minden lehetséges” mondást úgy érteni, hogy majd ő helyettünk megoldja, mai mondanivalóm, hogy nem. Nem oldja meg. Hanem csakis mi oldhatjuk az által meg, hogy vele amennyire tudunk összhangba, és így Istenessé, sőt bizonyos értelmében – amennyiben magunkon keresztül cselekedni engedjük – Istenné alakulunk. Döntések és cselekvés által. Lehetséges. Lenyűgöző alázat, lenyűgöző munka, de lehetséges. Lenyűgöző, önmagát tápláló boldogság az eredménye. Hmm. Nahát. Valódi perpetuum mobile, bármely Igaz emberi alkímia célja, és elérhető, EZ a valódi perpetuum mobile, vagy legalábbis az idők végeztéig, élete csakis annak Van, aki Istenbe tart, aminek kulcsa a ragaszkodásokat elengedni. Nos? Neked mi? Abban kell erőt vegyünk, ami szubjektív legnehezebb, csapások abban érkeznek, ami a Kegyelem működése, mert pontosan mutatják a ragaszkodásainkat.

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Mk 10,17-27

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!