Igen… Te!

Olyan nagyon soká keresi az ember a gurut a vezetőt a mestert. Mindenki. Aki majd a szárnyai alá vesz, akitől tanulhatok, szakma vagy emberség terén, és bár ez egyrészt valóban kihagyhatatlan, a tapasztaltabbakkal kapcsolódni nem csak jó, de szükséges, viszont másrészt lenyűgözően fontos a pillanatot észrevenni, amikor magam mesterré válok. Ugyanis valóban úgy van, hogy az ember csak elosztva tudja az áldást elviselni, sőt egy ponton túl csak elosztás által fejlődhet. Hamvas Béla szavaival:

“A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:

Rádbízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied!”

… mely okból egészen elképesztően fontos nem egyszerűen “csak” a belátásig, de a saját élményig eljutni, hogy átadni, megosztani, tanítani MUSZÁJ – más szavakkal: példát mutatni, magyarázatot adni, hírt hozni egymás életébe, akár konfliktus árán is, az igazságot és a rendet képviselni, tehát prófétává válni. Valóságosan az vagy. Próféta. Akár gyakorlod már, akár még nem – idővel bizonyosan fogod, valószínűleg hamarosan, ha ezt most olvasod, a prófétaság legfontosabb emberi munka.

[Hogy hogyan? Hmm. Kezdetben például közösségben, egymást támasztva erősíteni jó gyakorló pálya, ajánlom a szerda estét szeretettel, mert magunkat merni mutatni a mindennapos prófétaság első és legfontosabb lépése, konkrét feladattal várlak, valódi saját élménnyel gazdagodhatsz, ha eljössz!]

*

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Mt 13,54-58

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!