Készülsz a libára? Szuper. De tudod-e, hogy miért avatták szentté? … Nem a koldusnak adott köpenye miatt, sem mert libák közé bújt a méltóság elől, hanem ezek mind okozatai csak a valódi oknak. Mert terjesztette a hitet. Pontosabban: mert őszintén megosztotta a saját hitét, tehát a meggyőződését, fiatalabb korában a szüleivel, később a világban is konfliktust vállalva ezért. Nagyon fontos ez. Mártont könnyű egyszerű adakozásra fordítani, hogy segítsd a rászorulókat, és igen, de ne csak anyagi értelemben. Tömegek rászorulók ma lelki téren, és lenyűgözően meghaladhatatlanul fontos segítenünk ezen. Mégpedig nem csak az ő boldogságuk miatt. Hanem magunk miatt, magunkért is. Nem tud nőni, amit nem osztasz meg. Hit sem. Tehát kapcsolat és boldogság sem. Amiért nem vállalsz konfliktust is akár, ott nem elég erős a hited sem.

*

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”

Mt 25,31-40

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!