Az orovostudomány valóságos csoda, ami azonban meggyógyítani mégsem képes, hanem azt csakis magad viheted véghez.

Jézus, ha akar, megtisztíthat. Igaz. Node mi lesz a világgal akkor, ha mindig csak széttárjuk a kezünk, csodáért imádkozva? Hmm. Szerinted miért mondta a leprásnak, hogy NE mondd senkinek el? Szerintem ezért. A csoda nem tesz az embereknek jót, mert a csoda reménye a hitet rombolja. A Hitet abban, hogy Rend van, hogy gyógyulni a magam erejéből képes vagyok, ha csak a nézőpontomon, tehát a részvételem módján változtatok. A szenvedés jó, a szenvedés segít, a szenvedés értünk van. Ne csodáért imádkozz tehát – csodáért imádkozni önpusztítás –, hanem magadban találd azt meg. Mert a csoda Benned van. A csoda ugyanis az, hogy képes vagy másképp nézni, tehát másképp látni, tehat másképp működni. EZ az igazi csoda. Jézus a gyengéket gyógyította meg, akik végleg feladták, sőt még a kérését sem tudták megtartani, és ezt azonnal híresztelték is. Hmm. A csoda az orvostudomány. Napjainkban. Azonnal “gyógyít”, de mégis kiújul a baj, ha meg nem változol. NE az orvosokban bízz tehát! Hanem magadban. És törekedj másképp nézni, okok és magyarázatok vannak, ha csak a felelősséget vállalni hajlandó vagy.

*

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: „Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!”

Mt 8,1-4

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!