Az embernek szüksége van az istenire, ezt látom, hogy a józan paraszti ész egészen egyszerűen kevés, magában alkalmatlan a boldog, egészséges, sikeres élethez. Sőt. Hogy minden szenvedéseink oka a józan a paraszti ész végül, hogy beérjük ennyivel, hogy félünk rajta túllépve azon túli, megérzések mentén hozott bátor döntéseket vállalni. Hmm. Az életben csakis az halad, aki a biztonságát időről időre el meri engedni, lásd a járás folyamatát magát, kockáztatni kell, bizonytalanságot válsztani annak, aki lépni akar. Ami nem logikus. Emberi hatalommal erőn felüli azt választani, amit nem értek, hit és bizalom csakis isteni hatalommal, a Nagyobbra tamaszkodva, másképp mondva: az eddigi élet tapasztalataiban fellelhető viszonylagos bizonyosság alapján valószínű, hogy jó lesz, bármilyen bizonytalan is, csakis erre emlékezve megvalósítható. A saját kis emberi hatalmammal nem. No és ez MINDNEKINEK van. Tapasztalata, tehát hite és bizalma, tehát isteni hatalma eltérő mértékben, de MINDEN embernek van, a kérdés már csak, hogy merjük-e használni, hogy törekszünk-e ebben egymásnak segíteni. Ugyanis sokat tudunk. És egymást segítve, ennek eredményeit látva a saját hitünk is nő, tehát a saját isteni hatalmunk – nem a miénk, de ahogy rajtunk keresztül megnyilvánul – is erősödik. Nos? Te milyen hatalommal cselekszel? Mered-e a Nálad nagyobb döntéseket meghozni? Segítesz-e másoknak ebben, hogy ez által nekik jobb legyen és magad is erősödj? Érdemes.

*

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?” Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az emberektől”, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.” „Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus.

Mt 21,23-27

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!