Keresztény vagy? Kevés. A kereszted VEDD magadra, a munkádba ÁLLJ bele, az Utadon HALADJ, tovább!

Pál megtérésnek napja van, és már tegnap sem írtam… mármint igen, sőt a Rendről, tehát Istenről, de nem itt a blogon, és nem a napi evangélium kapcsán. Ugyanis elegem van picit. Nem az ige-hirdetéséből, hanem mintha a mód volna alkalmatlan, nagyon keveseknek szól csak, és Ti kevesek nélkülem is értitek. Hmm. Jézus kimondottan küld a mai szövegben. A tizenegyet, tehát engem. Is. Továbbá jelekről beszél. Amikből világos, hogy én sem hiszek eléggé. Vagy csak nem kísértem. Hmm-Hmm. Tipikus Saul vagyok tulajdonképpen én is, aki a racionalitás pogányságát hévvel gyakorolva vesztettem a látásomat el, omlott a “világom” rám, hogy aztán rendet a Nagyobban bízva találjak. Rendet és megnyugvást. Jézusban, mondhatnám, de sokkal inkább Jézus által. Az Atyában. És azóta foglalkoztat, hogy a hagyományok és a nagy vallások képe más, mint a bennem élő, pogányság és dogma között VAN középen Út, a SAJÁT és igenis lehet és szabad az embernek aszerint kapcsolódnia, ami a belső, és igazabb, és ezért mutatom itt, a férfi-nő írásoktól elválasztva az én Istenképemet, hitemet, tanuságomat, kapcsolatomat, hogy ne zavarja meg a szélesebb tömegeket, akik előrébb vannak. Ejnye. Talán erről van csak szó, hogy korán vagyok. Megint. Ebben is. Mely okból kisebb lánggal, de ébren tartom a tüzet, írások továbbra is várhatók, de talán nem minden nap, mert aki hisz és a keresztjét magára veszi – tehát a Dolgát Teszi – az valóban üdvözül, és aki nem, az valóban elkárhozik. Menjetek!

*

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Mk 16,15-18

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!