Döbbenetesen sok gazdag embert látok a legutóbbi időben. Nem pénzben. Álmokban és… Egóban. De mivel az ugyanúgy a gazdagság egy formája, így ugyanúgy igaz rá, hogy a gazdag nehezen jut be Isten országába. Miért? Mert ragaszkodik.

Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben!

Ha az ember az álmait, ami a vágyaiba vetett hite szét tudja emberek között osztani, abból működő életek lesznek, aminek módja, hogy az Egóját, tehát önközpontúságát szétosztja. Higgy másokban önmagad helyett, és az élet működni fog! A Tiéd is.

*

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Mk 10,17-27

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!