Friss felfedezésem ez a kettesével. Hogy párosával minden mennyivel jobban megy, hogy mennyire nagyon fontos az élet minden szakaszában, hogy legyen kivel megbeszélni, tartani egymást, csiszolódni – a napokat együtt járni, vacsorázni, aludni.

Valaki, aki ért.

Sőt. Akivel egyetértünk, tehát a világképünk közös. Mégsem. Akivel a világképünk nagyon közel van, ez a maximum, ami lehetséges. Hogy ez mire jó? Nagyon egyszerű: közös irányt határoz meg, ami pedig nyilvánvalóan felveti, hogy akár együtt is mehetünk. Bármely világkép alapja egy közös irányultság, tehát közös cél, amiből egy irányba tartó törekvés következik, mert szerintünk ez vagy az érték, amit a világban előmozdítani mindketten törekszünk, legyen az céges küldetés, jóga, táncklub vagy vallás, a közös világkép, pontosabban a világképek közös elemei két ember között A legerősebb kapocs. Hmm. Ilyen értelemben viszont mind párosával boldogulunk legjobban, mivel mind hiszünk valamiben, hogy az érték, tehát mind követők, tehát tanítványok vagyunk, és automatikusan rendeződünk minimum kettesével, legyen az férfi-férfi, nő-nő, vagy férfi és nő páros. Mindegy. Életszakasz, hitvilág, vonzódások dolga, ami végül mindegy, hanem a lényeg, hogy fontos, hogy legyen társunk. Legbelül egy hely van, ide egy ember fér, ami tehát jelenti, hogy aki párba rendeződött valakivel, annál addig mindenki más kívül. Hmm. Kemény is ám ez. Mert a párosság mást nehezen enged. A páros létmód. Akinek párja van épp, legyen az ellentétes vagy azonos nemű, ahhoz más mélyen kapcsolódni nem tud. Férfi, ha harcba páros szövetségben indul, asszonytól távolodik, nő ha konkrét barátnővel lelkes, társként átmenetileg kevésbé funkcionál, ember ha “mestert” lelkesen követ, barátok és párkapcsolat szorul háttérbe. Korszakosan változó jellegzetesség, aminek jó tudatában lenni. Világi harc, család, női közösség a három nagy szféra, férfi-férfi, férfi-nő, nő-nő kapcsolódások tere, előbbi inkább közösség, még ha párként indul is, szerepek elválnak, a két férfi közül az egyik szükségszerűen vezetőbb lesz, ami által távolodnak, harmadik és negyedik lép be, csapat formálódik. A család nyilvánvalóan páros, legalábbis az kéne legyen. A női közösség pedig megint közösségként tűnik kiegyensúlyozottnak, még ha egy időben intenzív is egy konkrét barátnővel a viszony, korszak csak, Hölgy jellegzetesség, a férfire irányuló valódi figyelem következtében a korszakváltás idején idővel bizton távolodnak. Mert legbelül csak egy hely van.

Jó ezt megengedni, és segíthetünk is.

Másrészt nagyon ószövetségi a porlerázós rész a szöveg végén, teljességgel elképzelhetetlen számomra Jézus szájából, hogy vádaskodásra vagy fenyegetésre buzdított volna bárkit is.

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: „Elérkezett hozzátok az Isten országa!” De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: „Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”

Lk 10,1-12

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!