A csapat azok, akiktől az ember kérdezni hajlandó. Szervezet akkor születik, amikor a válaszoknak is teret ad.

Olyan egészen fantasztikusan nagy a csábítás, hogy ez ember maga próbáljon mindent megoldani. Különösen nem kézenfekvő azoktól segítséget kérni, vagy akár csak kérdezni, akiken amúgy segíteni dolgom, akiken segíteni az én felelősségem volna, ha egyszer annak érzem. És mégis. Jézus pontosan ezt teszi, bevonja a a tanítványokat. A mindenható kérdez. Még a mindenható is kérdez, és akkor mennyivel inkább muszáj nekünk folyamatosan kérdezni a környezetünket. Teszed? Én egyre inkább. És nem egyszerűen nagyon hasznos válaszokat kapok, de gyakran tökéletes válaszokat kapok, amiket a legutóbbi időben lelkes tettek is követnek. Elképesztő ez. Hogy csak kérdezni kezdtem, és mennyire fantasztikusan megváltozott minden. Hmm. A csapat azok, akiktől az ember kérdezni hajlandó. Szervezet akkor születik, amikor a válaszoknak is teret ad. A legnagyobb segítség, ha nem segítesz a másikon, hanem bevonod a saját kérdése megválaszolásába, ha helyhez jut Általad.

*

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.

Mk 8,1-10

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!