Menu Close

Én Vagyok

ember-s-ég

Category / Húsvét

Az ember NEM isteni.

Fiatalságom nagy részében vitatkoztam magamban Jézus isteni mivoltával. Hiszen ember volt csak. Ugyanúgy, ahogy én. Sárból született, vérben, kenyeret evett, sőt megtagadta a rokonait és az édesanyját, akkor hogyan mondhatja, Continue Reading

Új Élet

Boldog Húsvét hétfőt, Csodás megújulást kívánok! … amihez, igen, legfőképpen Bátorságot … minden Húsvét lehetőség valamit a sírban hagyni, magamból valamit, amiről már tudom, hogy idejétmúlt, hogy már nem én vagyok – ezt kívánom tehát! … megvan? nekem igen … válik már magától le, de az utolsó lökést, határozottan elrugaszkodva, magam megadni is kemény … […]

A sír Üres.

Nahát … pedig bennem a sír, és engem is odatemettek. Láttam és mégis. Üres. Semmi Van benne. Hely. Tér. A Bármi lehetősége. Bennem. A sír Üres. Tehát, dejó … Én Vagyok … Lehetek, ha merek. Új ember, akit semmi régi nem köt, Bármire képes … Változtatok tehát! : )

Ecce Homo.

… mondja Pilátus … Jézusra mutat, de magáról beszél, amint mi mindannyian is … döntött, elbocsátaná … “Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne.” … a tömeg azonban vért akar … megostoroztatta, kigúnyolták és arcul ütötték … de nem volt elég, keresztet követelnek … sőt, megfenyegetik … “Ha elbocsátod nem vagy a császár barátja.” … egzisztenciális félelme erősödésével az igazságérzet halványul … és enged … megfeszítteti Jézust … a Félelme okán feszítette meg … íme az ember … Pilátus … Az ember … aki szintén én vagyok … “egzisztenciális félelme erősödésével az igazságérzet halványul” … igen, épp így, én is … Continue Reading

A kereszt Ünnep.

Beteljesedni csak az tud, aminek meg kell történnie, ami Rendben van tehát, bármilyen kemény is … Rend Van … semmi nincs a Renden kívül, semmi nem lehet … nagyon-nagyon kemény ez, és mégis, így van, hogy ami történik, rendben Van … minden, KIVÉTEL NÉLKÜL minden … viszont amíg ezzel vitatkozom, amíg nem vagyok hajlandó ezt az alap Igazságot elfogadni Continue Reading

Jézus az Ajtó.

… de nem úgy, ahogy sokan gondolják, hogy én itt várok, és ő meg majd rámnyit, egyáltalán nem, hanem az Ajtó bennem … Aki Van, bennem … Van … és nem nyílik magától ki, épp ezért – ami Van, az nem cselekszik – viszont pontos használati útmutatót hagyott, és el is mondja a lábmosás után: “amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” Jn13 … Ez A Kulcs, az Ajtóhoz, de elfordítani, a kilincset lenyomni nekem kell, mégpedig úgy, hogy csinálom, teszem, követem … Jézus Az Ajtó, minden emberben … ami mögött a Kapcsolat, a Kiteljesedés, a Boldogság, a férfi-nő Egység, szívem minden Vágya vár … másrészt … azonban … ehhez … FONTOS észrevenni … hogy

Jézus férfiakhoz beszélt … ! …
Continue Reading

Júdás a magányos férfi.

Júdás személye nagy titok, mert Jézus ellenpontja, az önfejű, az ÉN akaratom legyen meg, a mindenség rendjéből kiszakadt férfi … példa, kis p-vel … totálisan érintve érzem magam tehát, általa is – érdemes megvizsgálni … tudjuk, hogy kritizálta Máriát, “méltatlankodott” … “Mért nem adták el inkább ezt az illatszert háromszáz dénárért, s mért nem osztották ki a szegények közt?” … ám a jótékony szerep csak póz, hamis … “nem azért mondja mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és elsikkasztotta a bevételt” … Jézus rászólt, lásd tegnapi írás … aztán elment a főpapokhoz, maga ajánlkozott … harminc ezüstpénz, előre, egy rabszolga ára … és azt is tudjuk, hogy Jézus ezekkel a szavakkal küldi az utolsó vacsorán … “Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz!” …
Continue Reading

Newer Posts
Older Posts