Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”

Mt 25,31-40

*

A juhok “nyernek” végül, igen… hogy hogyan egyeztethető ez a tegnapi Trump, tehát találd magadban a kost meg üzenettel össze? Nagyon egyszerű. Juh, csak őszintén lehet az ember. Tehát báránybőrbe bújtatott farkasként nem. Az emberek jelentős része próbál juh lenni, miközben még alapvető kos hajlamai vannak, és ez így nem megy. Hanem muszáj tapasztalnia a kos – sőt farkas – életvitel zsákutcáját, hogy NEM eredményes, mert csakis így, a kos életformából születő válságok, tehát csiszolodás által juthat az ember az igaz életvitelhez el. Tehát. KEVÉS, hogy érted, hogy juh kellene legyél, kevés, hogy fejben már tudod, hogy egy juh hogyan kellene éljen, HA még kos – tehát önközpontú – hajlamaid is vannak akkor az azokból fakadó tetteket tenni, azok eredményeit még TAPASZTALNI kell. A szeretet apja az önzés. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!