Egyik legnehezebb megértésem – ugyan, A legnehezebb –, hogy nincsen jobb. Tehát nem egyszerűen csak nem kell, hanem nincsen. Hanem jó van, és nemjó. Van. Helyzetek, emberek, projektek, társ, szövetséges, ötlet… kapcsolódunk és a magaménak érzem vagy nem. Évekkel hamarabb indulhattam volna, sokkal előrébb lennék, ha ezt hamarabb megértem. Hogy nincsen jobb. Hanem kapcsolat van, vagy nincsen. Ami mindenképp emberi, mert én ember vagyok, tehát semmiképp nem tökéletes. Szép ez nagyon. “Ne járjatok házról házra” – sehol nem vagy, sehova nem érkeztél meg, amíg tovább vágysz menni. Igen. A jobb iránti igény arrogancia csak, téves, mert magamat túlértékelő önkép, kapcsolat van vagy nincsen, és ha van az Jó, aminél jobb nem egyszerűen nem kell, hanem jobbat soha nem is találhat az ember. Projekt, társ, közösség. Az élet három nagy területe, hogy merre megyek, kikkel, és segítséget hol kapok. Mindhárom kell, és egyikben sincsen jobb. Hanem “csak” van, vagy nincsen. Nos? Nálad, Neked, Veled? Örülj, szeresd, becsüld, ami Van.

*

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: „Elérkezett hozzátok az Isten országa!” De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: „Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”

Lk 10,1-12

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!