Szerinted feltámadt? Komolyan kérdezem… ugyanis fontosnak tapasztalom, hogy az ember erről mit gondol, hogy ezzel őszintén szembenézzen. 

Nos?

1. Nem. Nem is élt, kitaláció az egész. Álhír.
2. Nem. Élt és nagy tanító volt, de ugyanúgy meghalt, mint mindenki más.
3. Nem. Élt, de a halála trükk volt, nem halt meg igazán, tovább élt, tanított, Kasmirban van a sírja.
4. Igen. A szellemi beavatás olyan magas fokán ált, hogy feltámadt, fizikai testben, és kisétált. Később meghalt.
5. Igen. Pontosan ahogy az Újszövetség írja, fizikai testben támadt fel, azután az Atyához távozott.
6. Igen. De energia testben, a fizikai teste pedig átlényegült, csak egy arckép maradt a leplen.
7. Igen. Ez bizonyos. Nem pontosan értem, hogy hogyan és már nem is akarom érteni. Tudom.

Érdekesség ebben, hogy én a fentiek közül mindet gondoltam valamikor… egymás után. Mostanában úgy érzem, hogy ez normális, sőt megfigyelésem, hogy Jézus tanításával és Jézus életével való személyes viszony pontosan mutatja, hogy ki hol jár az Élet Útján. Ami a boldogság Útja. Ami az újjászületés útja, amint a rációhoz való ragaszkodás után az ember a hitet megtalálja. Vagy a hit engem. Talán így pontosabb. Soha nem kerestem a hitet, hanem mindig csak tudni vágytam. Míg aztán a nagy “tudás” közepette beléptem a sírba valahol a lelkem legmélyén, és zsigeri érzéseim kezdtek erősödni az igazságról, a legkülönbözőbb témákban, aminek a hit csupán a csúcsa. Mint a jéghegynek. Nagyobb rész víz alatt, összefüggések is gyakran, de ezt mégis mély bizonyosságal tudom: Jézus meghalt és feltámadt. Sőt él. Úr s király, aki idősebb testvér, és Szeret

*

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

Jn 20,1-9

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!