Imádkozni igenis hasznos. Ezt tapasztalom. Nem mert az Isten közelebb jön, vagy szándékait legkisebb mértékben is változtatni tudnánk. Dehogy. Nem jön közelebb. Nem jön közelebb, mert nem tud közelebb jönni, ugyanis állandóan van lehető legközelebb, élményem ez, hogy a kapcsolat csakis rajtunk múlik, annyira érezzük közel, amennyire tudatunkba engedjük – nem ez az imádkozás haszna tehát. Hanem az imádkozás haszna, hogy az ima az ajtó kulcsa, ami által az imádkozó maga kerülhet közelebb. A Nagyobbhoz. Aminek valódi megnyugvás, valódi béke, valódi ellazulás, valódi derű és valódi bizalom az eredménye, nomeg valódi könnyek, “rajtam múlik” és “egyedül vagyok” sziklák a lelkemről le, ami által a világban való részvételem módja változik, mert a bizalom növekvő odahagyatkozást eredményez, a segítségben, a világ rendjében, tehát a szeretet-alapúságban való hitem nő az imádkozás, az eközben tapasztalható “itt van velem” érzet hatására, és ennek okozata, hogy én magam változom, tehát másképp cselekszem, és ennek okozata a világi eredmények.

Imádkozzunk tehát!

“Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen” (MKPK)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!