Az embereket igenis kell olykor hívni. Ha akarsz valamit tőlük. Mondd! 

A férfi a Férfivá válás idején Hív – Harcos –előtte hívogat csak, értsd: csábít, férfiakat és nőket, de nem, hogy Vele, hanem, hogy helyette megcsinálják, a Lovagocska, a Vándor magában Van. Hmm. A felelősségvállalás nyilvánvaló, visszavonhatatlan formája valakit hívni, legyen az lánykérés vagy munka, hasznosulást ÉS megélhetést kell tudj biztosítani, ennek tudatában tedd.  

Női korszakok közül az Amazon hív. Hölgy néha. Világszép alig. A királyné Van

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

Mk 1,14-20

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!