Érdekes hiba a híresztelés. És nagy. Ugyanis mások tetteit hirdetni megoldásként NEM működik. Hanem csakis a példa. A híresztelő nem a saját tapasztalatait meséli, hanem mások cselekedeteit, ami bár reményt tud adni, de könnyen eredményez csodavárást, tehát a felelősség fel nem vállalását, hárítást. Ami hiba. Híresztelni hiba. Sőt. Annál is nagyobb, mert nemhogy a hír nem működik, de miközben híresztel az ember sem példa. NE híresztelj! Cselekedj! … hoppá. Akkor tehát akár ez is hiba, amit én most itt csinálok, hogy Jézust híresztelem. Ugyan. Példává légy, és a tetteid beszélnek, vagy hallgass!

*

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Mk 1,40-45

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!