Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

Mk 3,13-19

*

Hatalmat adott. De hogyan? Hmm. Hatalma a betegségek és az “ördög” – idézőjelbe teszem, mert önközpontúság csak, ami nem külső személy, hanem alapvető emberi hajlam – felett az igazságnak van. Igazságot adott tehát. Mert az igazság gyógyít, mert kiűzi a megakadást okozó önös ábrándokat. Komoly kihívás szerintem, hogy természetfelettit képzelünk ezekbe a beszámolókba, sőt az “ördög” műve ez, hogy így gondolják sokan, hiszen mi nyilvánvalóan “nem vagyunk rá képesek”, ha Jézus közvetlenül és “csoda” által adta a hatalmat kevés kiválasztottnak. Holott nagyon is. Képes vagy rá. Kaptál a hatalomból Te is, mert nem csoda a lényege annak, amit Jézus hozott. Hanem az igazság. Igazság az Út a válságból tovább, az Igazság az Élet. Aminek gyógyító működése nem csodákon múlik, nem kevesek provilégiuma, hanem mindenki számára automatikusan működik, aki Igaz mer lenni. Magával, tehát másokkal. Másokkal, tehát magával. Gyógyíts!

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!