Fordulópontok idején a káosz normális, az egóm ellenállása érték.

Bölcsek, Heródes, megváltó? Bennem vannak mind, sőt a többi fiúgyermek is ilyenkor, ötletek formájában, és valóságosan le kell a dühöngő egó (Heródes) őket ölje, hogy abból működő év lehessen, mert a megérzések (bölcsek) szava egyben a saját félreállását is jelenti, amire magától nem képes, hanem csakis magát kitombolva gyengül végül annyira le, hogy az új, a fény, az Igaz a kizárólagos út maradjon. A megváltó. Gyermek még, de megvan. Megszületett. Tudom. Követni nehéz, de a karácsony körüli káosz is ezt segíti, hullik mindaz, ami nem valóban fontos, most, a napokban, ne aggódj, ha nagyobb Benned a káosz, mint azt remélted esetleg! Hmm. Fordulópontok idején a káosz normális, az egóm ellenállása érték, Hála Heródesnek. 

*

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”

Mt 2,13-18

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!